Bạc Liêu: Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”

(PLVN) - Sáng 8/5, Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức buổi lễ phát động cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”.

Tham dự lễ phát động Cuộc thi, có ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu (Phó Trưởng Ban Thường trực Cuộc thi); Anh Trần Nguyễn Trường Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu (thành viên Cuộc thi),... Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; Trường Đại học, các Trường Cao đẳng, UBND cấp huyện, cấp xã.

Quang cảnh lễ phát động Cuộc thi thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Quang cảnh lễ phát động Cuộc thi thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Theo đó, đối tượng dự thi phải đủ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa chỉ http://pbgdpl.baclieu.gov.vn. Thời gian Cuộc thi diễn ra trong 30 ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 6/5 - 5/6 và tổng kết và trao giải Cuộc thi vào tháng 6/2024.

Cơ cấu giải thưởng có 7 giải cá nhân gồm: 1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích và 5 giải tập thể gồm: 1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Nội dung thi thiết thực, sinh động, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, cập nhật các văn bản pháp luật mới nhằm tạo phong trào tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhằm tạo sự lan tỏa thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.

Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu (Phó Trưởng Ban Thường trực Cuộc thi), phát biểu lễ phát động Cuộc thi.

Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu (Phó Trưởng Ban Thường trực Cuộc thi), phát biểu lễ phát động Cuộc thi.

Phát biểu lễ phát động, ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu (Phó Trưởng Ban Thường trực Cuộc thi) cho biết: “Thời gian qua, với sự nổ lực của cấp ủy, chính quyền nói chung và của ngành Tư pháp nói riêng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực, ý thức chấp hành pháp luật và tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ngày càng được nâng lên trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang hưởng ứng tham gia phát động Cuộc thi.

Đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang hưởng ứng tham gia phát động Cuộc thi.

“Tiếp nối sự thành công và hiệu quả của các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật thời gian qua, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, ông Trần Minh Đức nhấn mạnh.

Đọc thêm