Bắc Ninh: Nhiều hình thức phổ biến pháp luật cho Cựu chiến binh

(PLVN) - Sau khi Thông tư liên tịch số 02/2008 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với Cựu chiến binh được ban hành, ngày 24/7/2008 Sở Tư pháp và Hội CCB tỉnh Bắc Ninh đã ký kết Kế hoạch phối hợp số 07/KH-PH về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch nói trên. Qua 10 năm thực hiện, đã ghi nhận những kết quả tích cực.

Hình minh họa

Hình minh họa

Trong 10 năm, Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở đã tích cực phối hợp với ngành Tư pháp và các ngành liên quan tổ chức trên 40 hội nghị thông tin chuyên đề thời sự - pháp luật (mỗi quý tổ chức một lần) để bồi dưỡng nội dung, phương pháp cho trên 1.200 lượt báo cáo viên. Các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức trên 2.800 buổi tuyên truyền thời sự và pháp luật ở Hội cơ sở và Chi hội cho trên 420.000 lượt người nghe.

Nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tập trung vào các chủ đề: Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh cựu chiến binh; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tham gia ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, Luật Đất đai sửa đổi... 

Từ khoảng giữa năm 2011 đến nay, sau khi tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp, hai ngành đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền về Luật Biển, về Công ước quốc tế 1982 và những vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp ở Biển Đông theo quan điểm của Đảng.

Đây là nội dung được cán bộ hội viên quan tâm và cũng là nội dung được tuyên truyền nhiều trong các chuyên đề thời sự thế giới, khu vực, trong nước... Trên địa bàn tỉnh, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ những năm gần đây, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương và những nội dung liên quan đến Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân... để hoà giải và giải quyết các vấn đề tranh chấp ngay từ cơ sở.

Trên cơ sở chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, hướng dẫn công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật của Tỉnh Hội và kế hoạch công tác tuyên giáo của cấp ủy cấp huyện, Hội CCB cấp huyện trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác giáo dục chính trị và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với CCB và cựu quân nhân.

Triển khai hướng dẫn đến các cấp Hội trực thuộc để thực hiện. Hội CCB các xã, phường, thị trấn phối hợp với cán bộ tư pháp cùng cấp đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm để lồng ghép tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức cho phù hợp và đạt hiệu quả. 

Bên cạnh việc tổ chức Hội nghị các cấp, các ngành còn triển khai tuyên truyền dưới nhiều hình thức có hiệu quả như: phát tài liệu hỏi đáp, tỉnh đã phát hành trên 340.000 tờ gấp cho 100% các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, băng rôn, khẩu hiệu, báo viết, báo hình, Internet.

Tuyên truyền, vận động hội viên CCB tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; giới thiệu và đóng góp ý kiến nhận xét đối với các ứng cử viên Quốc hội, HĐND các cấp. Vận động CCB và nhân dân nghiêm túc đi bầu vào ngày bầu cử năm 2016 đạt kết quả cao.

Hai ngành đặc biệt chú trọng chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực với người dân hơn như: tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng câu lạc bộ pháp luật; tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn, thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở, thông qua tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý... đã và đang được triển khai mạnh mẽ, nhằm giúp cho cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh nâng cao được kiến thức pháp luật, giúp CCB biết vận dụng pháp luật vào cuộc sống hàng ngày, hạn chế các vi phạm do thiếu hiểu biết, giảm bớt những tranh chấp, khiếu kiện đông người… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm