Ban hành quy chế hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng về rà soát văn bản

(PLVN) -Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Tổ trưởng Tổ  công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật vừa ký quyết định ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác. 

Theo đó, Quy chế quy định về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Tổ công tác và được áp dụng đối với các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc Tổ công tác và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Về cơ cấu tổ chức, Tổ công tác có Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên. Tổ trưởng Tổ công tác thành lập Tổ giúp việc gồm các cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức liên quan, có chuyên môn chuyên sâu và kinh nghiệm về công tác pháp luật. Trường hợp cần thiết Tổ trưởng Tổ công tác thành lập các nhóm rà soát chuyên sâu văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề và phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc, Bộ phận thường trực tham gia các nhóm rà soát. Quy chế cũng quy định rõ nhiệm vụ Tổ công tác, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng, Tổ phó, Thành viên Tổ công tác, nhiệm vụ của tổ giúp việc, chế độ thông tin báo cáo và điều kiện đảm bảo hoạt động… 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm