Ban hành Quy chế thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào công tác tại Bộ Tư pháp

(PLVN) -Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận công chức, tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức, thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào công tác tại Bộ Tư pháp.

Quy chế quy định nguyên tắc điều kiện, trình tự, thủ tục… tiếp nhận công chức; tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức; thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào công tác tại các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Trên cơ sở Quy chế, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng văn bản quy định riêng hoặc áp dụng trực tiếp Quy chế để thực hiện việc tiếp nhận công chức; thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Hệ thống THADS.

Theo Quy chế, căn cứ Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận hàng năm của Bộ Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ tìm hiểu, cập nhật danh sách sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ từ nguồn cung cấp của Bộ Nội vụ, các cơ quan có liên quan và các nguồn thông tin khác để đề xuất việc tuyển dụng.
Quy chế cũng dẫn chiếu quy định điều kiện, tiêu chuẩn của người thuộc diện thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Theo đó, phải đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (Trường hợp sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và người có trình độ thạc sỹ phải không qúa 30 tuổi; người có trình độ tiến sĩ không qúa 35 tuổi).

Ngoài ra, Quy chế quy định trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm