Ban Kinh tế Trung ương triển khai xây dựng nhiều đề án lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong bối cảnh của dịch COVID-19, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kinh tế Trung ương (BKTTW) đã triển khai nhiều đề án lớn. Các đề án trình Ban chấp hành trung ương (BCHTW), Bộ Chính trị được BKTTW tập trung triển khai quyết liệt với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao.

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của BKTTW.

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của BKTTW.

Hôm nay, 15/7/2021, BKTTW tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo của BKTTW nêu rõ, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi có được, nước ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Ban Kinh tế Trung ương triển khai xây dựng nhiều đề án lớn ảnh 1

Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm, BKTTW đã chủ động tham mưu thành lập các Ban chỉ đạo, Tổ biên tập; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai khai xây dựng nhiều đề án. Các đề án trình BCHTW, Bộ Chính trị được BKTTW tập trung triển khai quyết liệt với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao.

Các đề án lớn triển khai trong 6 tháng đầu năm 2021:

- Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại" (trình Hội nghị TW 4);

- Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" (trình Hội nghị TW 5);

- Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (trình Hội nghị TW 6);

- Đề án “Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (trình Bộ Chính trị năm 2021); Đề án "Tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020"'

- Đề án "Tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001 - 2010...

Ngoài tập trung thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao theo kế hoạch, BKTTW đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu một số nội dung phục vụ công tác tổng kết, tham mưu, đề xuất của Ban về một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu được nêu tại Văn kiện và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, BKTTW đã chủ động triển khai nghiên cứu để tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến đối với 63 nội dung, báo cáo liên quan đến kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng theo yêu cầu của Văn phòng TW Đảng và các cơ quan liên quan.

Các ý kiến thẩm định, tham gia của BKTTW nhìn chung có chất lượng, thể hiện quan điểm rõ ràng, qua đó giúp các cơ quan liên quan và cấp có thẩm quyền có thêm cơ sở xem xét, quyết định, nhất là các vấn đề quan trọng được xã hội quan tâm…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng BKTTW Trần Tuấn Anh đã nhấn mạnh, với vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, ngay sau Đại hội XIII của Đảng, BKTTW đã được giao chủ trì xây dựng 7 đề án trình BCH TW khóa XIII và trình Bộ Chính trị trong năm 2021; gần đây Ban tiếp tục được giao thêm nhiệm vụ xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” để trình Bộ Chính trị trong quý I/2022.

Ban Kinh tế Trung ương triển khai xây dựng nhiều đề án lớn ảnh 2

Trưởng BKYTW Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị.

“Có thể thấy, đây là một khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm rất cao để thực hiện và hoàn thành có chất lượng các đề án. Mặc dù trong điều kiện công tác còn có những khó khăn nhất định, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban đã nhận thức rõ được trách nhiệm cá nhân trong từng hoạt động, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, BKTTW luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, và sự phối hợp hiệu quả của các ban đảng, các bộ, ngành, địa phương...” - Trưởng BKTTW bày tỏ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng BKTTW Trần Tuấn Anh cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế cũng như những thách thức cần được nhìn nhận, đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các hoạt động của Ban, nhất là việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các chương trình khảo sát, làm việc tại các địa phương, đơn vị; nguồn nhân lực của Ban (cả nhân lực và vật lực) hạn chế, trong khi đó phải triển khai đồng thời cùng lúc nhiều Đề án lớn nên sẽ gặp nhiều khó khăn; hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu còn thiếu; công tác nắm bắt thông tin phục vụ nghiên cứu, dự báo về xu thế phát triển kinh tế và các vấn đề liên quan còn hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động nhanh, phức tạp và khó đoán định.

Trước những khó khăn, thách thức như vậy, để có thể hoàn thành các nhiệm vụ của Ban trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Trần Tuấn Anh đề nghị trong 6 tháng cuối năm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban cần tập trung thực hiện một số nội dung công việc.

Trong đó, Trường BKTTW nhấn mạnh, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và có kế hoạch cụ thể để triển khai Chương trình hành động của BKTTW thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, cần dành sự ưu tiên cao nhất cho việc triển khai xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án trình BCHTW, Bộ Chính trị năm 2021, đặc biệt là Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai (trình Hội nghị TW 4).

Trưởng BKTTW cũng đề nghị tăng cường hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động nắm bắt thông tin, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Ban những vấn đề mới, những vấn đề còn có nhiều quan điểm khác nhau trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội.

Ông cũng lưu ý, trong điều kiện biên chế của Ban còn hạn chế, cần nghiên cứu, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, huy động đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Ban...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
 Nhiều nước trên thế giới lựa chọn giải pháp “Hộ chiếu vaccine”.

“Tấm thẻ vaccine” - giải pháp vực dậy nền kinh tế?

(PLVN) - “Tấm thẻ vaccine” hay còn được gọi là “Thẻ xanh COVID”, “Hộ chiếu vaccine”… đang là tấm thẻ rất được quan tâm trên thế giới vào thời điểm hiện nay. Việt Nam cũng tăng cường nghiên cứu và thí điểm sử dụng “Thẻ xanh COVID” nhằm đưa ra giải pháp cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và phát triển kinh tế trong đại dịch COVID-19.

Đọc thêm