Ban Kinh tế Trung ương: Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ

(PLVN) - Ngày 5/1, Ban Kinh tế Trung ương (TƯ) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đánh giá về một số thành tựu nổi bật của Ban Kinh tế TƯ trong nhiệm kỳ 5 năm (2016-2020), Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình khẳng định, từ vị thế của một Ban Đảng mới được tái lập vào năm 2012, giai đoạn 2016-2020, hoạt động của Ban Kinh tế TƯ đã được tiến hành toàn diện, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng về thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát.

Trong giai đoạn 2016-2020, Ban đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành 15 nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Ngoài ra, Ban Kinh tế TƯ còn thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia góp ý kiến đối với hàng trăm đề án, báo cáo, văn bản quan trọng trình Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các nghị quyết, kết luận do Ban chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành gồm cả những vấn đề cơ bản và nền tảng trong đường lối phát triển kinh tế ở nước ta, như thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân… Từ đó, góp phần quan trọng vào hoàn thiện lý luận, đường lối lãnh đạo của Đảng về kinh tế - xã hội, tạo nền tảng lâu dài và đột phá cho phát triển kinh tế đất nước.

Khẳng định năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Trưởng ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình đề nghị phương châm chung là phải bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII, chương trình làm việc của Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII, chức năng và nhiệm vụ đặc thù của Ban Kinh tế TƯ, phát huy tối đa tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt ngay từ đầu năm.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

Đọc thêm