Báo Pháp luật Việt Nam: Giúp pháp luật mang hơi thở cuộc sống

(PLVN) - Trải qua 39 năm hình thành và phát triển, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) đã và đang thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, đưa pháp luật đến gần cơ sở và mang hơi thở cuộc sống. Nhân dịp này, Phóng viên Báo đã ghi nhận những đánh giá về Báo PLVN.

Ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp: Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Thời gian qua, Báo PLVN đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Cục PBGDPL trong mọi nhiệm vụ từ quản lý nhà nước đến chuyên môn. Điểm sáng là hàng năm 2 đơn vị phối hợp tổ chức Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Đánh giá cao các sự kiện, hoạt động của Báo, đặc biệt là Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” đã trở thành điểm nhấn, nhằm lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật một cách sâu rộng thông qua vinh danh những người có thành tích, đóng góp trong công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, Báo PLVN đã kịp thời xây dựng chuyên mục “Truyền thông chính sách”, kịp thời đưa những thông tin nóng hổi từ công tác xây dựng, tổ chức, thi hành pháp luật đến những khó khăn trong thực tiễn triển khai, thi hành pháp luật. Đây là những dữ liệu đầu vào, thông tin quan trọng để củng cố hệ thống pháp luật, triển khai định hướng cho các Bộ, ngành địa phương trên cả nước thực hiện công tác PBGDPL đáp ứng nhu cầu người dân, đồng thời, đáp ứng yêu thực tiễn đặt ra với các cơ quan nhà nước trong công tác hoàn thiện chính sách.

Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp: Giúp xã hội hiểu đầy đủ về các khía cạnh pháp lý của văn bản pháp luật

Báo Pháp luật Việt Nam luôn có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả với Cục Kiểm tra văn bản QPPL trong việc thông tin, phản ánh chính xác, toàn diện các hoạt động, sự kiện, vấn đề liên quan đến công tác của Cục về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, pháp điển hệ thống QPPL. Với nhiều tin, bài có tính phát hiện, trao đổi, phân tích chuyên sâu, Báo đã cung cấp nhiều nội dung thông tin có giá trị cao liên quan đến văn bản quản lý của cơ quan nhà nước nói chung, văn bản QPPL nói riêng, trong đó có những bất cập, hạn chế, vướng mắc, không phù hợp của quy định pháp luật, giúp công tác của Cục luôn bám sát thực tế, dư luận, phản biện xã hội về tình hình ban hành, thực thi văn bản QPPL từ nhiều góc độ, mức độ khác nhau; kịp thời tiếp nhận, nhận diện để xử lý, kiểm soát tính pháp lý, tính thực tiễn của văn bản. Qua đó cũng giúp dư luận xã hội hiểu biết đầy đủ, đúng đắn hơn về các khía cạnh pháp lý của văn bản, đồng thời phát huy sự tham gia, giám sát của các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chúc Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát triển vững mạnh, phát huy tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, thông tin đa dạng, phong phú, toàn diện, sâu sắc hơn về các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, đặc biệt là trong hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật để đáp ứng nhu cầu của xã hội về thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật; tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Cục Kiểm tra văn bản QPPL và cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra, rà soát văn bản tại các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp trong việc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ sự phát triển của đất nước, đáp ứng yêu cầu, mong muốn của người dân, xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc Học viện Tư pháp: Mong Báo PLVN tiếp tục khẳng định bản sắc và chất lượng

Báo PLVN luôn là đơn vị đồng hành thân thiết với Học viện Tư pháp, cùng Học viện trong các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL đến các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, Báo PLVN cũng đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Học viện trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.

Tôi tin tưởng rằng thời gian tới Báo PLVN sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, luôn đứng vững trước những thách thức trong hoạt động báo chí, có nhiều đổi mới để bắt kịp xu thế hiện nay, tiếp tục khẳng định được bản sắc và chất lượng tờ báo trong lòng độc giả, tiếp tục phát huy được lợi thế của mình và phát triển mạnh mẽ hơn. Mong rằng Báo PLVN tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Học viện Tư pháp trong mọi hoạt động.

Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp: Làm tốt công tác truyền thông chính sách

Bên cạnh dòng thông tin chủ lưu tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Báo PLVN luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp, những vấn đề của người dân từ cơ sở, giúp cho pháp luật không còn “khó”, “khô” mà mang đẫm hơi thở cuộc sống.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, công tác truyền thông chính sách luôn được Báo chú trọng phản ánh kịp thời, chính xác với các bài viết có tính trao đổi, phân tích chuyên sâu. Qua đó, kịp thời thông tin và định hướng dư luận xã hội từ khâu dự thảo đến khâu thẩm định, ban hành VBQPPL, góp phần đảm bảo tính khả thi sau khi VBQPPL được ban hành.

Trong thời gian tới, tôi hy vọng Báo PLVN sẽ tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích hoạt động của Báo; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề trọng yếu của đất nước và của Bộ, ngành Tư pháp; phát huy vai trò là tờ báo hàng đầu trong PBGDPL, tạo tiền đề cho việc thực thi pháp luật hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Ông Võ Văn Xông, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi: Tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Trong thời gian qua, Báo PLVN đã thường xuyên, kịp thời có các tin, bài về công tác THADS. Các hoạt động thực tế của Chấp hành viên, các vụ việc có thông tin trái chiều, những mô hình, cách làm hay của cơ quan đã được Báo phản ánh một cách nhanh chóng, khách quan.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Báo PLVN còn tổ chức rất thành công Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” năm 2021, 2023 và mới đây nhất là Lễ phát động mùa III năm 2025. Việc tổ chức chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm nhân rộng, lan tỏa, xây dựng nhiều điển hình tiên tiến, qua đó nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đối với các cán bộ làm Thi hành án dân sự như chúng tôi, việc cổ vũ, động viên, khích lệ anh chị em hoàn thành nhiệm vụ, cũng như qua chương trình phát hiện tôn vinh những mô hình hay, sáng kiến tốt thực sự là điều rất đáng quý.

Vinh dự là một trong những “Gương sáng pháp luật” được vinh danh vào năm 2023, tôi nhận thấy chương trình có ý nghĩa và tác động tích cực, thiết thực đến đời sống pháp luật nói chung và công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật nói riêng. Tôi tin tưởng Hội đồng bình chọn Chương trình mùa III sẽ tiếp tục làm việc công tâm, khách quan để lựa chọn và vinh danh các Gương sáng thực sự xứng đáng đại diện cho ngành, nghề, giới, vùng miền... của mình.

Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp Tuyên Quang: Báo PLVN có nhiều cải tiến về nội dung và hình thức

Là người thường xuyên theo dõi Báo PLVN, tôi nhận thấy rất rõ ràng sự thay đổi qua từng chặng đường phát triển của Báo. Thời gian qua, Báo PLVN đã có nhiều cải tiến về nội dung và hình thức, đặc biệt là trên ấn phẩm báo điện tử. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như đổi mới nội dung các ấn phẩm, mở thêm nhiều kênh thông tin, tổ chức giao lưu trực tuyến… đã tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội, phục vụ đắc lực cho cán bộ làm công tác Tư pháp ở cơ sở trong việc nghiên cứu, áp dụng các quy định của pháp luật.

Mong rằng trong thời gian tới, Báo PLVN sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp và tổ chức thành công các chương trình, hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Để qua đó lan tỏa những giá trị tích cực cũng như đem đến nhiều phần quà giá trị, hàng chục vạn tờ báo PLVN đến những vùng khó khăn, cho những gia đình chính sách, gia đình cán bộ tư pháp có hoàn cảnh khó khăn…

Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội Nguyễn Văn Hà: Báo Pháp luật Việt Nam luôn là người bạn đồng hành của nhân dân

Luật sư và báo chí là hai lĩnh vực độc lập được điều chỉnh bởi 2 văn bản luật độc lập. Luật sư có Luật Luật sư điều chỉnh, báo chí có Luật Báo chí điều chỉnh. Mặc dù được điều chỉnh độc lập bởi các văn bản pháp luật nhưng 2 lĩnh vực này có mối quan hệ khăng khít với nhau như “đôi đũa song hành” trong rất nhiều hoạt động, đặc biệt là hoạt động xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Báo Pháp luật Việt Nam với các chương trình đa dạng, phong phú đã luôn nắm vững và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng; tiếp tục phát huy tiềm lực và ưu điểm, khắc phục các yếu kém, khuyết điểm, nâng cao chất lượng tư tưởng, tính hấp dẫn, mở rộng đối tượng độc giả, vươn lên hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, về cơ sở vật chất, kĩ thuật và công nghệ.

Có thể nói, Báo Pháp luật Việt Nam luôn là người bạn đồng hành của nhân dân, phản ánh trung thực, chính xác, nhanh chóng các vấn đề của đời sống xã hội, tạo niềm tin, có mối liên hệ mật thiết với rất nhiều lực lượng trong xã hội, trong đó có đội ngũ Luật sư.

Báo Pháp luật Việt Nam thường tổ chức nhiều Tọa đàm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó có nhiều Chương trình đồng hành với Luật sư Thủ đô. Mỗi chương trình đều thể hiện sự gắn bó, mối quan hệ mật thiết giữa Luật sư và báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp cho người dân bức tranh chân thực, toàn cảnh về đời sống pháp luật mà người dân quan tâm. Đây cũng là mối quan hệ biện chứng, gắn kết cùng hỗ trợ, bổ trợ cho nhau để phát triển.

Thực tế đã chứng minh, mỗi khi có sự tham gia của Luật sư trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở dưới bất kỳ hình thức nào mà có sự tham gia đồng hành của Báo Pháp luật Việt Nam chắc chắn chương đó sẽ luôn thành công và có sự lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng xã hội.

Bà Phạm Thị Việt, Trưởng phòng PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp Hà Giang: Cổ vũ cơ quan tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ

Báo PLVN đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tất cả các mặt công tác tư pháp, pháp luật nói chung và PBGDPL tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa nói riêng. Để tiếp tục phát huy thành quả của 39 năm xây dựng và phát triển, Báo PLVN cần tiếp tục đổi mới, chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng các tin, bài, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục có nhiều đổi mới, cách làm hay trong công tác PBGDPL để trở thành một kênh thông tin đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu mọi tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền tổ quốc.

Riêng với Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật”, cần tiếp tục quan tâm để phát hiện, phản ánh những “gương sáng” bình dị, gần gũi, đặc biệt là các tấm gương ở miền núi, vùng sâu, vùng xa biên cương, hải đảo từ đó tạo động lực và góp phần tích cực lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến mọi đối tượng độc giả.

Nguyên Phó Chánh tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội Trương Việt Toàn: Hy vọng Báo Pháp luật Việt Nam sẽ làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình

Báo chí nói chung và Báo Pháp luật Việt Nam nói riêng có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tương tự, Tòa án, ngoài chức năng, nhiệm vụ xét xử, Tòa án còn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân thông qua hoạt động xét xử.

Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng có điều kiện về thời gian, không gian… để tham dự phiên tòa, tiếp nhận thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của HĐXX. Do đó, việc tham dự, đưa tin diễn biến phiên tòa của báo chí là điều có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Việc báo chí tham dự, đưa tin kịp thời diễn biến phiên tòa, hành vi cụ thể của từng bị cáo trong các vụ án, đặc biệt là các vụ án tham nhũng mà dư luận hết sức quan tâm gần đây một cách nhanh chóng, chính xác có ý nghĩa rất lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Trên thực tế, việc tuyên truyền đó được bạn đọc rất đồng tình ủng hộ. Đôi khi người ta mong muốn và khát khao cầm những tờ báo đưa tin kịp thời về các vụ án, điều này như món quà ý nghĩa đối với bạn đọc.

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, trong đó có việc cho phép báo chí ghi âm diễn biến phiên tòa, điều này có ý nghĩa lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân thông qua hoạt động xét xử. Hi vọng với việc được tạo điều kiện tối đa trên, báo chí nói chung và Báo Pháp luật Việt Nam sẽ làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có việc thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời đến bạn đọc.

Đọc thêm