Bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Khẩn trương thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được thông qua

(PLVN) - Chiều 16/6, phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước… khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được thông qua, khắc phục tình trạng “quyết sách đúng - trúng - kịp thời, nhưng triển khai chậm - kém hiệu quả”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Khơi dậy mọi tiềm năng, tạo động lực nhanh chóng phục hồi, phát triển

Trong phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tại Kỳ họp này, QH đã xem xét, biểu quyết thông qua 5 Luật, 16 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của Kỳ họp, cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Trong đó, QH đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021; tình hình triển khai và kết quả phát triển KT-XH, tài chính, NSNN những tháng đầu năm 2022.

QH cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong các ngành, lĩnh vực, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm, dự báo những thuận lợi, nguy cơ, thách thức, nhất là những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, áp lực lạm phát gia tăng, giá xăng dầu, nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao, sự bất ổn của thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu, bất động sản...

QH đã quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để Chính phủ, các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại các Kết luận của Trung ương Đảng, các Nghị quyết của QH, Chính phủ về phát triển KT-XH, phòng chống dịch COVID-19 năm 2022, về các khung kế hoạch 5 năm 2021-2025, đặc biệt là khẩn trương triển khai đồng bộ và đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH… nhằm khơi thông nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, tạo động lực để vượt qua khó khăn, thách thức, nhanh chóng phục hồi và phát triển KT-XH.

QH cũng đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2020 và yêu cầu Chính phủ tăng cường chỉ đạo, có giải pháp siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương tài chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các sai phạm trong lập, chấp hành, kế toán và quyết toán NSNN, trong quản lý, sử dụng NSNN và tài sản công.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp

Về công tác lập pháp, QH đã thông qua 5 luật, 3 nghị quyết, góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013; bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ; phát triển thị trường bảo hiểm; xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tạo động lực mới trong công tác thi đua khen thưởng; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, phát triển tỉnh Khánh Hòa nhanh và bền vững, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch QH khẳng định, việc thông qua các luật, nghị quyết với sự thống nhất, tập trung cao là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH, Chính phủ, các cơ quan của QH và các cơ quan hữu quan, với sự phát huy dân chủ, tranh thủ tối đa trí tuệ, đóng góp của của Nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các bậc lão thành cách mạng, các chuyên gia, nhà khoa học.

“Đây là bài học quý để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp cũng như các quyết sách khác của QH”, Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Tại Kỳ họp, QH cũng đã cho ý kiến về 6 dự án luật, gồm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Dầu khí (sửa đổi); tập trung vào nguyên tắc, mục tiêu, những quan điểm lớn, chính sách quan trọng; phân tích thấu đáo các tác động của chính sách và các nội dung cụ thể của các điều, khoản trong từng dự án luật.

Chủ tịch QH đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo, trình dự án và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của các vị đại biểu QH để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng dự thảo báo cáo giải trình, bảo đảm chất lượng cao nhất của dự án luật để trình QH tại kỳ họp sau.

Về hoạt động giám sát tối cao, QH dành thời gian thích đáng để nghe và thảo luận các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3; xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, QH khóa XV.

QH đã giám sát tối cao “việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” và ban hành Nghị quyết “về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030”; trong đó cho phép điều chỉnh một số quy định hiện hành chưa phù hợp, tháo gỡ các tồn tại, bất cập trước mắt để đẩy nhanh tiến độ và chất lượng công tác lập quy hoạch…

Quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án quan trọng quốc gia

Thông tin về công tác nhân sự, xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, Chủ tịch QH nhấn mạnh, lần đầu tiên tại một kỳ họp QH, có 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án mà QH khóa XV xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ lên 6 dự án với tổng mức đầu tư 392.644 tỷ đồng.

“Đây đều là những dự án giao thông trọng điểm, cấp bách, bảo đảm quốc phòng, an ninh, có tác động lan tỏa, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy sự phát triển KT-XH của đất nước, các vùng và từng địa phương”, Chủ tịch QH nêu rõ.

Cùng với việc cho phép áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù chưa có tiền lệ, QH giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, công khai, minh bạch, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách, làm lãng phí, thất thoát tiền và tài sản Nhà nước.

Đồng thời, đề nghị MTTQ Việt Nam, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các vị đại biểu QH, HĐND các cấp, nhân dân và cử tri tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng này của QH.

Chủ tịch QH thông tin, tại Kỳ họp này, trên cơ sở đề nghị của UBTVQH, QH đã đồng ý bổ sung nội dung bất thường về công tác nhân sự vào chương trình kỳ họp và đã thực hiện các thủ tục theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, ban hành Nghị quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu QH; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long vì đã có những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án Công ty Việt Á…

Để các luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 3, QH khóa XV đi nhanh vào cuộc sống và sớm phát huy hiệu quả, ngay sau Kỳ họp, Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các cấp, các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các Đoàn đại biểu QH, các vị đại biểu QH khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được thông qua, khắc phục tình trạng “quyết sách đúng - trúng - kịp thời, nhưng triển khai chậm - kém hiệu quả”.

Khẳng định tinh thần tiếp tục đổi mới và luôn tự hoàn thiện của QH, Chủ tịch QH cho hay, tại kỳ họp này, QH đã linh hoạt điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình kỳ họp, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và kết thúc thời gian kỳ họp như dự kiến; quyết định tăng thêm thời lượng truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình QH Việt Nam nhiều phiên thảo luận tại Hội trường để hoạt động của QH ngày càng công khai, minh bạch hơn, gần gũi với cử tri và Nhân dân, qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân và cử tri giám sát các hoạt động của QH.

Chủ tịch QH tin tưởng rằng, với kết quả của Kỳ họp thứ 3 và các luật, nghị quyết, chính sách mới được ban hành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và giám sát của QH, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, đời sống người dân sẽ được nâng cao, niềm tin của Nhân dân sẽ càng được củng cố vững chắc

Đọc thêm