Biểu dương những đóng góp quý báu của đồng bào Khmer trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 12/4, Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang tổ chức Họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thmay năm 2024. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; cùng cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có uy tín, các vị chức sắc, ban quản trị chùa là người dân tộc Khmer trong tỉnh.

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, những đóng góp quý báu của các vị chư tăng, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh những năm qua. Cụ thể, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer tỉnh nhà luôn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập; Nêu cao ý thức cảnh giác, đề phòng đối với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Thời gian qua, tỉnh ban hành nhiều chính sách trong góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đồng bào.
Thời gian qua, tỉnh ban hành nhiều chính sách trong góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đồng bào.

Ông Nguyễn Văn Hòa đồng thời kêu gọi các vị chức sắc, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có uy tín, cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững;

"Đồng thời, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào Khmer gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang mong muốn.

Hiện toàn tỉnh Hậu Giang có 24.100 người dân tộc Khmer. Thời gian qua, tỉnh ban hành nhiều chính sách trong thực hiện các quyết sách của Trung ương, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đồng bào. Từ đó, đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Khmer nói riêng được thụ hưởng nhiều kết quả từ các chương trình mang lại.

Cụ thể, tỉnh xây dựng 7,5km đường giao thông nông thôn; giải quyết nước sinh hoạt phân tán cho 530 hộ dân; đào tạo nghề giải quyết việc làm cho 375 người; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho 44 cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở cơ sở…, với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng, đạt trên 91% kế hoạch vốn.

Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, chương trình y tế quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc Khmer được triển khai, thực hiện đầy đủ; 90% đồng bào Khmer tham gia bảo hiểm y tế và 100% đồng bào Khmer thuộc diện cấp phát thẻ bảo hiểm y tế được cấp phát theo quy định...

Dịp này, Ủy ban Dân tộc và Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều phần quà cho các vị đại đức, sư sãi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

Đọc thêm