Bình Phước chú trọng các biện pháp giảm lượng án tồn về giá trị

(PLVN) -Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2019 vừa qua, ngay từ đầu năm, Cục THADS tỉnh Bình Phước đã quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến công tác THADS đến tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Nhờ vậy, kết quả đạt được khá tích cực, cần tiếp tục phát huy trong năm 2020.

Quá trình thực hiện, lãnh đạo Cục thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chấp hành viên thuộc Cục và các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại án, tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thi hành án năm 2019. Hàng tháng, hàng quý, Cục THADS tỉnh tổ chức giao ban lãnh đạo các cơ quan THADS trong tỉnh. Qua đó, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch công tác năm của từng đơn vị, tìm ra những giải pháp hữu hiệu để áp dụng, thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và Kết luận của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, quán triệt, triển khai đến các phòng chuyên môn, Chi cục các huyện, thị xã, thành phố, ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện nghiêm túc. Đối với các văn bản chỉ đạo về nghiệp vụ, kịp thời sao y và chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị quán triệt ngay đến từng chấp hành viên, thư ký để có cơ sở giải quyết các vụ việc liên quan.

Cục cũng chỉ đạo các cơ quan THADS huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác THADS. Trên cơ sở chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao, Cục THADS tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CTHADS về việc giao chỉ tiêu năm 2019 cho các cơ quan THADS huyện, thị xã, thành phố và Quyết định số 02/QĐ-CTHADS về việc giao chỉ tiêu năm 2019 cho chấp hành viên Cục THADS; xây dựng, ban hành và quán triệt việc thực hiện Kế hoạch công tác THADS năm 2019 đến các cơ quan THADS huyện, thị xã, thành phố trực thuộc và cán bộ, công chức của cơ quan nghiêm túc thực hiện.

Nhờ vậy, toàn tỉnh đã thi hành xong 10.967 việc trong số có điều kiện, đạt tỷ lệ 77,97% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao vượt 4,97%). Về tiền, trong số có điều kiện, đã thi hành xong gần 437,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,13% (vượt 5,13% so với chỉ tiêu Quốc hội giao).

Ngoài ra, việc củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ các cơ quan THADS đã đạt được kết quả theo kế hoạch. Việc rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt hơn. Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS được thực hiện tốt, đạt kết quả theo Kế hoạch công tác đề ra. Các hoạt động của Đảng, đoàn thể được chú trọng, nâng cao, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động được quan tâm...

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, công tác THADS năm 2019 tại địa phương vẫn tiếp tục có những tồn tại, hạn chế nhất định. Lượng án chuyển kỳ sau còn cao, tỷ lệ thi hành án về việc và giá trị còn thấp, chưa đạt so với chỉ tiêu được Bộ, Tổng cục giao. Công tác cán bộ mặc dù đã được củng cố, nhưng hiện tại vẫn chưa kiện toàn đầy đủ, chưa bổ nhiệm đủ các chức danh chủ chốt.

Để khắc phục những hạn chế trên và gặt hái được những kết quả tốt hơn năm 2019, Cục THADS tỉnh xác định thực hiện triệt để các biện pháp, giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu thi hành án về việc và về giá trị do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao. Đặc biệt, chú trọng các biện pháp làm giảm lượng tồn về giá trị chuyển sang năm 2020, thực hiện tốt việc phân loại án, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chỉ tiêu được giao, hạn chế việc phát sinh các đơn khiếu nại, tố cáo bức xúc mới. 

Đồng thời, thực hiện cải tiến, chấn chỉnh chế độ tiếp công dân, đương sự của các cơ quan THADS; phân công lãnh đạo Cục chỉ đạo quyết liệt công tác THADS đối với các Chi cục THADS huyện, thị xã trực thuộc, đảm bảo thống nhất trong toàn ngành về quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như các công tác khác có liên quan đến lĩnh vực THADS. Không những thế, sẽ tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra, đôn đốc đối với các cơ quan THADS tại địa phương.

Cục cũng đặt mục tiêu phấn đấu không có tồn đọng trong công tác trả lời, hướng dẫn nghiệp vụ; đẩy mạnh hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hữu quan tại địa phương trong công tác THADS; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xây dựng dữ liệu, thống kê THADS.  

Cùng chuyên mục
Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển với chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Tô Văn Hòa – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về sự kiện khoa học này.

Đọc thêm