“Bộ đôi” quyền lực nhất Tập đoàn Cao su Việt Nam là ai?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 12/1, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, bầu 8 thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 202 -2026 và ra mắt tân Chủ tịch và Tổng Giám đốc Tập đoàn này.

Tân Chủ tịch VRG Trần Công Kha (thứ 2, phải qua) và tân Tổng Giám đốc VRG Lê Thanh Hưng (thứ 2, trái qua)

Tân Chủ tịch VRG Trần Công Kha (thứ 2, phải qua) và tân Tổng Giám đốc VRG Lê Thanh Hưng (thứ 2, trái qua)

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) - Công ty cổ phần được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua thành phần Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, gồm: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội cũng đã bầu 8 thành viên Hội đồng quản trị VRG nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó, ông Trần Công Kha - Phó Tổng Giám đốc VRG được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG, ông Lê Thanh Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc VRG.

Được biết, VRG chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần từ ngày 1/6/2018.

Trong năm 2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chỉ đạo quyết toán cổ phần hóa dối với VRG. VRG đã tiến hành bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần Công ty mẹ - Tập đoàn cùng 20 Công ty TNHH MTV cao su và 4 đơn vị sự nghiệp. Sự kiện này được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật, quan trọng của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm