Bộ Giáo dục và Đào tạo: Lấy ý kiến xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Dự thảo, việc xét công nhận tốt nghiệp nhằm xác nhận trình độ học sinh và học viên (sau đây gọi chung là người học) của các cơ sở giáo dục sau khi hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS. Việc xét công nhận tốt nghiệp bảo đảm tính chính xác, công bằng, trung thực và khách quan. Việc xét công nhận tốt nghiệp được căn cứ vào kết quả rèn luyện và học tập.

Bộ GD&ĐT cũng đề xuất, đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp cho người học không quá 02 lần do Sở GD&ĐT quyết định. Còn đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, số lần xét công nhận tốt nghiệp cho người học trong mỗi năm do Sở GD&ĐT quyết định.

Về điều kiện công nhận tốt nghiệp THCS, Bộ GD&ĐT đề xuất người học được công nhận hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS (Chương trình THCS) trong năm học lớp 9 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trường hợp người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình THCS trong năm học lớp 9 do kết quả học tập cả năm học lớp 9 xếp loại Chưa đạt (hoặc học lực cả năm xếp loại yếu, kém) được đăng kí với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9 để kiểm tra, đánh giá lại các môn học và được công nhận hoàn thành Chương trình THCS theo quy định.

Người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình THCS trong năm học lớp 9 do kết quả rèn luyện cả năm học lớp 9 xếp loại Chưa đạt (hoặc hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu) được đăng kí rèn luyện trong kì nghỉ hè của năm học đó với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9 để được đánh giá lại và được công nhận hoàn thành Chương trình THCS theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trường hợp người học không đăng kí rèn luyện trong kì nghỉ hè của năm học đó với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9, để được đánh giá lại thì phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo quy định.

Đối với người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình THCS do nghỉ học quá 45 buổi trong năm học lớp 9, được đăng kí với cơ sở giáo dục nơi đã theo học để học lại lớp 9 và được công nhận hoàn thành Chương trình THCS theo quy định.

Về quy trình xét công nhận tốt nghiệp THCS, cơ sở giáo dục thông báo kế hoạch xét tốt công nhận nghiệp THCS theo quyết định của Sở GD&ĐT; tiếp nhận và chuẩn bị hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp THCS theo quy định. Căn cứ hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp THCS của cơ sở giáo dục, Hội đồng tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS cho người học. Tiếp đó, Hội đồng lập biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS và danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS. Biên bản phải có đầy đủ họ tên, chữ ký của các thành viên hội đồng. Danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS phải có họ tên, chữ kí của Chủ tịch và Thư kí hội đồng.

Hội đồng gửi hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS về Phòng Giáo dục và Đào tạo, gồm: Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS do Chủ tịch Hội đồng kí; Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS; Danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp THCS cho người học theo đề nghị của Hội đồng thuộc phạm vi quản lí.