Bộ trưởng Lê Thành Long: Phải chủ động triển khai nhiệm vụ của đơn vị mình

(PLO) - Bộ trưởng chỉ đạo Cục Kế hoạch – Tài chính phải điều hành phân bổ ngân sách, tham mưu xử lý vướng mắc trong công tác thống kê; Ban Quản lý phải sớm ổn định tổ chức, không để bị động trong triển khai các dự án… 

Bộ trưởng Lê Thành Long: Phải chủ động triển khai nhiệm vụ của đơn vị mình

Sáng 3/1, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng -  Đoàn thể. 

Tham dự có Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, chuyên gia cao cấp - nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng -  Đoàn thể. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Cục Kế hoạch – Tài chính và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Kịp thời tham mưu thay thế người đứng đầu yếu kém 

Báo cáo kết quả công tác năm 2017, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Đỗ Kiên cho biết, trong bối cảnh còn thiếu về nguồn nhân lực, trước những yêu cầu khắt khe của việc kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Bộ cũng như các đơn vị thuộc Bộ đáp ứng yêu cầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới, Vụ Tổ chức cán bộ đã đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017. Bên cạnh đó, dù được phân công thực hiện số lượng nhiệm vụ không nhỏ ngoài kế hoạch (khoảng 30 đầu việc chính) ở tất cả các nhóm nhiệm vụ, tương đương 33% khối lượng công việc trong kế hoạch nhưng với tinh thần quyết tâm cao, Vụ đã hoàn thành và được Lãnh đạo Bộ ghi nhận.

Mặc dù vậy, vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục như có văn bản, đề án về công tác tổ chức chưa được hoàn thành theo tiến độ đề ra; việc kiện toàn tổ chức cán bộ của Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương chưa đáp ứng kịp thời với việc triển khai nhiệm vụ được giao… Vì vậy, trong năm 2018, Vụ sẽ tiếp tục tham mưu với Lãnh đạo Bộ hoàn thiện thể chế, đề án, văn bản về kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ; kịp thời tham mưu thay thế những lãnh đạo, nhất là người đứng đầu đơn vị yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ và uy tín giảm sút…

Theo Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Khương Thị Thanh Huyền, trong năm 2017, dù khối lượng công việc lớn, tính chất công việc đặc thù nhưng Văn phòng đã triển khai thực hiện công tác tham mưu, giúp việc thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra, cơ bản đảm bảo toàn diện các lĩnh vực công tác, một số mặt công tác đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, công tác phối hợp với các chi bộ, các công đoàn, cơ sở đoàn trực thuộc còn gặp khó khăn; chưa có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng… Năm 2018, công tác đảng – đoàn thể xác định nhiều nhiệm vụ trong tham mưu thực hiện công tác đảng, trong tham mưu, phối hợp thực hiện công tác công đoàn, trong tham mưu, phối hợp thực hiện công tác đoàn thanh niên và tham mưu tổng hợp, hành chính.

Nhất trí với các ý kiến đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác cán bộ và đảng – đoàn thể, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh thêm một số điểm nổi bật như tham mưu trong công tác quy hoạch cán bộ tương đối bài bản, đúng, trúng; công tác đảng - đoàn thể có nhiều hoạt động chủ động, độc lập… Thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, Bộ trưởng đề nghị Văn phòng Đảng – Đoàn thể tiếp tục tham mưu toàn diện các công tác đảng – đoàn thể, phát huy các hoạt động trên cơ sở thế mạnh của Bộ, ngành, nắm bắt tốt hơn tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, bao quát hơn nữa các hoạt động đoàn thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, ngành.

Đối với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng yêu cầu tham mưu thực hiện tốt Nghị định 96, cố gắng tạo bước chuyển trong tuyển dụng công chức, tập trung hơn nữa cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tham mưu quyết liệt trong bổ nhiệm một số chức danh cán bộ, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, tập trung…

Tháo gỡ được nhiều “điểm nghẽn” trong lĩnh vực kế hoạch – tài chính

Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Huy Hùng cho biết, đơn vị đang thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp đối với 5 lĩnh vực quan trọng của ngành gồm tài chính, kế toán; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; đầu tư phát triển; kế hoạch và thống kê. Năm 2017, Cục đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của bộ quản lý chuyên ngành, Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2017 của đơn vị nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời tháo gỡ được nhiều “điểm nghẽn” trong lĩnh vực kế hoạch – tài chính. Nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của đơn vị, ông Hùng cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như tập trung hoàn thành việc sắp xếp bộ máy, kiện toàn công tác cán bộ; tăng cường chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị… 

Giám đốc Ban Quản lý Nguyễn Tiến Hưng thì chia sẻ nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các định hướng công tác năm 2018. Đáng chú ý là sẽ phối hợp với Cục Kế hoạch – Tài chính xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Cục Kế hoạch – Tài chính (thực hiện tinh giản đầu mối theo Nghị định 96) và sẵn sàng thực hiện chủ trương Bộ giao nhiệm vụ mua sắm tập trung cho Ban Quản lý nhưng cần có cách xác định cơ chế tài chính thống nhất, cụ thể cho Ban Quản lý.

Sau khi lắng nghe góp ý của các đại biểu, Bộ trưởng biểu dương Cục Kế hoạch – Tài chính đã tham gia có trách nhiệm hơn trong công tác kế hoạch, gắn kết tốt hơn công tác kế hoạch với công tác tài chính, phân bổ ngân sách sớm hơn để đảm bảo cho thực hiện các nhiệm vụ chính trị; còn Ban Quản lý rất nỗ lực khắc phục khó khăn trong năm vừa qua. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, vẫn tồn tại một số hạn chế trong công tác của 2 đơn vị cần khắc phục kịp thời. Cụ thể, Bộ trưởng chỉ đạo Cục Kế hoạch – Tài chính phải điều hành phân bổ ngân sách, tham mưu xử lý vướng mắc trong công tác thống kê; Ban Quản lý phải sớm ổn định tổ chức, không để bị động trong triển khai các dự án… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập thành thích thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự.

Thi hành án dân sự Bà Rịa – Vũng Tàu vượt khó lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp

(PLVN) - Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn, nhưng ngay từ đầu năm, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn tìm ra giải pháp phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành thích thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp.

Đọc thêm