Bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, không ủy quyền cho cấp phó.

Thủ tướng đề nghị không ủy quyền cho cấp phó chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật.

Thủ tướng đề nghị không ủy quyền cho cấp phó chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật.

Sáng 19/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1/2022.

Tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm đồng bộ, hiệu quả

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, không ủy quyền cho cấp phó trong lĩnh vực này, hằng tháng phải chỉ đạo rà soát lại các vấn đề vướng mắc, cần tháo gỡ, các vấn đề mới, nhạy cảm, phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành; những vấn đề chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng thực tiễn đã vượt qua.

Trên cơ sở đó, tiến hành sơ kết, tổng kết, bổ sung, hoàn thiện các quy định, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, điều chỉnh trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo.

Thủ tướng yêu cầu cần triển khai các khâu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật một cách kỹ lưỡng, chú trọng việc huy động trí tuệ tập thể, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, những người hoạt động thực tiễn, các đối tượng tác động, người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Theo chương trình phiên họp, Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến về một số dự án luật và về đề nghị xây dựng một số luật.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt quan tâm công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế - một trong 3 đột phá chiến lược theo các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu đầu tư hơn nữa cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, coi đây là đầu tư cho sự phát triển, tăng cường đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nhân lực làm công tác này; bố trí cơ sở vật chất, không gian làm việc phù hợp, đầu tư về tài chính ngang tầm nhiệm vụ, có chế độ đãi ngộ tương xứng với người làm công tác tư pháp, pháp chế, cân đối, hài hòa, hợp lý với các ngành khác.

Do phiên họp có nhiều nội dung, thời gian có hạn, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ chuẩn bị kỹ nội dung, xin ý kiến Chính phủ tại phiên họp đối với các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, vấn đề mới, nhạy cảm và khó.

Thiết kế chính sách phải có độ mở nhất định

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của các thành viên Chính phủ và các đại biểu đại diện các bộ, ngành tại phiên họp. Các ý kiến tập trung, tâm huyết với mong muốn các luật được xây dựng đảm bảo quy trình, tiến độ và chất lượng.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, quy hoạch, chiến lược phát triển của ngành mình. “Chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nên phải tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với tháo gỡ vướng mắc về chính sách để huy động nguồn lực từ mọi nguồn hợp pháp cho đầu tư phát triển, luật pháp cũng đảm bảo tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tạo ra khung pháp lý, mở ra cơ hội để tập trung cho sự phát triển.

Theo Thủ tướng, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế phải “bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo” để lãnh đạo.

Tuy nhiên, tình hình thực tiễn diễn ra rất nhanh, khó lường, khó dự báo, nên khi thiết kế chính sách phải có độ mở nhất định, để khi thực hiện có những phát sinh có thể xử lý được.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ, ngành chủ trì soạn thảo tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn và các đối tượng được điều chỉnh và tác động bởi chính sách để tranh thủ ý kiến, có luận cứ khoa học xây dựng pháp luật; đồng thời tham khảo bài học, quy định pháp luật của các nước trên thế giới để vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình Việt Nam.

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, trước, trong và sau khi các luật được xây dựng, ban hành và có hiệu lực cần tổ chức truyền thông tốt để cộng đồng xã hội hiểu, ủng hộ.

Các dự án, đề nghị xây dựng luật được thảo luận tại phiên họp lần này gồm: Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đề nghị xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi); đề nghị xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viễn thông; đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Cùng chuyên mục
Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng đòi hỏi của thời kì Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Cần ban hành chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới

(PLVN) - Việc tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển là xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng đòi hỏi của thời kì Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh tình hình trên thế giới tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, đất nước ta đứng trước vận hội và cả những thách thức không nhỏ, đòi hỏi cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Đọc thêm