Bộ Tư pháp giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021- 2026

(PLVN) -Chiều 27/3, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch BCH Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tham dự có đồng chí Phạm Thành Nam, Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng.

Nhằm đảm bảo yêu cầu về tránh tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid – 19, các Hội nghị trên được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Cục Công tác phía Nam, các trường Trung cấp Luật.

Bộ Tư pháp giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021- 2026 ảnh 1
 

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, ngày 6/11/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/TW về xây dựng quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện Kế hoạch này và Thông báo số 11-TB/BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Kế hoạch số 131-KH/BCSĐ ngày 26/3/2020 của Ban cán sự đảng về việc tổ chức giới thiệu bổ sung nhân sự quy hoạch BCH trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bộ Tư pháp giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021- 2026 ảnh 2
 

Tại Hội nghị, các cán bộ chủ chốt đã tiến hành nghiên cứu, xem xét bỏ phiếu để chọn giới thiệu 1 nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch BCH Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Bộ Tư pháp. 

Bộ Tư pháp giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021- 2026 ảnh 3
 

Tiếp đó, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kế hoạch Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Giang Nam – Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Thứ trưởng, các thành viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Thường vụ Đảng ủy Bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Bộ Tư pháp.

Sau khi nghe phổ biến mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cũng như danh sách nhân sự được tái cử và danh sách nhân sự được giới thiệu vào BCH Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025, các cán bộ chủ chốt đã nghiên cứu, xem xét bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn. Với tinh thần khách quan, dân chủ, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, chặt chẽ, công khai, minh bạch và đúng quy định. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm