Bộ Xây dựng họp thẩm định điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 và nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 14/10/2023 và Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 19/3/2024.

Theo đơn vị tư vấn, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 được lập với quy mô 39.400 ha, thời gian lập quy hoạch giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035 và giai đoạn dài hạn đến năm 2045; Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình đến năm 2045 được lập với quy mô khoảng 535 ha, thời gian lập quy hoạch giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030 và giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 và Quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 là cần thiết, nhằm mục tiêu cụ thể hoá các Quy hoạch của Thủ tướng đã phê duyệt. Ngoài ra, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn sẽ là bước đi quan trọng để xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 cần chú trọng rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng trên cơ sở các văn bản pháp lý mới được ban hành; đánh giá đầy đủ vai trò, động lực phát triển KKTCK; đánh giá mối quan hệ giữa KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn với các KKTCK trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc; quan tâm phát triển du lịch, văn hoá; làm rõ hơn cơ sở dự báo quy mô dân số, chỉ tiêu sử dụng đất.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu kết luận Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu kết luận Hội nghị.

Ngoài ra, việc điều chỉnh cần chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật kết nối KKTCK với khu vực trong vùng. Đối với Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình đến năm 2045 cần rà soát cơ sở pháp lý để làm rõ hơn việc khu vực cửa khẩu chính Chi Ma được áp dụng chính sách KKTCK biên giới; rà soát, xác định chính xác phạm vi ranh giới khu vực nghiên cứu; đảm bảo quy hoạch khu vực cửa khẩu chính Chi Ma phù hợp, đồng bộ với các cấp độ quy hoạch, đặc biệt là Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đọc thêm