Bộ Y tế lấy ý kiến về dự thảo hướng dẫn đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, dự thảo này sẽ lấy ý kiến đến hết ngày 26/2/2024.
Ảnh minh họa: Báo Đầu tư
Ảnh minh họa: Báo Đầu tư

Trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

Dự thảo Thông tư đề xuất trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau, đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia - Đơn vị mua sắm tập trung cấp Quốc gia có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc.

Kế hoạch được lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo của Đơn vị mua sắm tập trung cấp Quốc gia, trừ thuốc điều trị HIV-AIDS/thuốc kháng HIV, thuốc điều trị lao và vắc xin thực hiện như sau:

Thuốc kháng HIV kế hoạch được lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS; thuốc điều trị lao kế hoạch được lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo của Bệnh viện Phổi Trung ương; vắc xin kế hoạch được lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

Thời gian thực hiện thỏa thuận khung và thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 36 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý, năm.

Đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, dự thảo đề xuất, đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Kế hoạch được lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo của Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương.

Thời gian thực hiện thỏa thuận khung và thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 36 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý, năm.

Đối với các thuốc không do Đơn vị mua sắm tập trung cấp Quốc gia và Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì cơ sở y tế có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc; thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 24 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc.

Trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu

Về trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, Thông tư đề xuất, các thuốc tại Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Đơn vị mua sắm tập trung cấp Quốc gia có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định.

Đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định.

Đối với các thuốc không do Đơn vị mua sắm tập trung cấp Quốc gia và Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương tổ chức lựa chọn nhà thầu thì cơ sở y tế có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định.

Đọc thêm