Các tội phạm về hối lộ trong Luật hình sự Việt Nam

(PLVN) - Nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của bạn đọc về vấn đề phòng ngừa, đấu tranh, đẩy lùi các tội phạm về tham nhũng, chức vụ nói chung, tội phạm hối lộ nói riêng, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn chuyên khảo “Các tội phạm về hối lộ trong Luật hình sự Việt Nam”.

Dưới góc độ khoa học luật hình sự, “hối lộ” được hiểu thống nhất bao gồm ba loại hành vi phạm tội tương ứng với ba tội phạm cụ thể gồm: Tội nhận hối lộ, tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ. Nhận thức được mối hiểm họa của các tội phạm này, ngay từ Bộ luật Hình sự đầu tiên của Việt Nam năm 1985 đã dành riêng chương quy định các tội phạm về chức vụ, trong đó bao gồm ba tội danh nêu trên.

Qua các lần sửa đổi, bổ sung, đặc biệt, tại Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, những quy định về các tội phạm về chức vụ nói chung, về ba tội phạm này nói riêng ngày càng hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực quốc tế khi Việt Nam là thành viên Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Cuốn sách được Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản năm 2023.

Cuốn sách được Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản năm 2023.

Nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của bạn đọc về vấn đề phòng ngừa, đấu tranh, đẩy lùi các tội phạm về tham nhũng, chức vụ nói chung, tội phạm hối lộ nói riêng, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn chuyên khảo “Các tội phạm về hối lộ trong Luật hình sự Việt Nam” của Tiến sĩ Vũ Việt Tường.

Cuốn sách bao gồm 3 Chương với các nội dung chính như: Một số vấn đề lý luận về các tội phạm về hối lộ; Quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm về hối lộ; Quan điểm, nội dung hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội phạm về hối lộ và một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng.

* Sách được phát hành tại Nhà xuất bản Tư pháp: Số 35 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc số 200C, đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 TP Hồ Chí Minh. Hotline: 0989819688.

Đọc thêm