Cải cách hành chính tại TP HCM nhiều biến chuyển, người dân hài lòng

(PLVN) - UBND TP HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ cho biết, công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực. Với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, TP đã triển khai 7 chỉ tiêu và 44 nội dung liên quan trên các lĩnh vực…

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi người dân sử dụng dịch vụ hành chính công tại UBND quận Bình Thạnh

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi người dân sử dụng dịch vụ hành chính công tại UBND quận Bình Thạnh

Theo kế hoạch trên, có 665 mô hình, giải pháp được đăng ký; có 328 mô hình, giải pháp đã hoàn thành; còn 337 mô hình, giải pháp đang thực hiện. TP tổ chức công bố và trao “Giải thưởng sáng tạo năm 2019” cho 44 công trình, đề tài, tác phẩm, giải pháp, mô hình sáng tạo, trong đó có 5 công trình, giải pháp, dịch vụ mới thuộc lĩnh vực cải cách hành chính. 

UBND TP nhấn mạnh, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi. TP cũng đã hoàn thành việc kết nối phần mềm giữa các cơ quan với Văn phòng UBND TP và vận hành thử nghiệm liên thông điện tử 21 quy trình nội bộ. 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, TP đã có văn bản chuyển 35 trường hợp phản ánh về hành vi chậm trễ, gây phiền hà của cán bộ, công chức đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định (đạt tỷ lệ 100%). 26 trường hợp đã có kết quả xử lý, 9 trường hợp đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

UBND TP đánh giá, công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính được triển khai thực hiện đã kịp thời chấn chỉnh và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót tại các đơn vị được kiểm tra. Đồng thời đã nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đúng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Từ đó, góp phần giúp công chức nâng cao ý thức phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Ngoài ra, công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của thành phố và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc mở rộng lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO điện tử đã cải tiến lề lối làm việc và giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị kiểm soát được quy trình chất lượng, thời gian giải quyết công việc của đơn vị. 

UBND TP HCM cho biết, trong ba tháng cuối năm, TP yêu cầu đẩy mạnh công tác khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn thành phố. Kết quả này sẽ dùng để đánh giá thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, kỷ luật và đánh giá xét thu nhập tăng thêm cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức…

Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân. Tiếp tục triển khai các Kế hoạch kiểm tra, thanh tra công vụ và hoạt động cải cách hành chính; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các kết quả sau kiểm tra, thanh tra.

Tiếp tục triển khai Đề án thực hiện và sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 54/2017 của Quốc hội… và một số nội dung trọng điểm khác. 

Cùng chuyên mục
Các đại biểu thăm gian trưng bày tại Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Thành Đạt

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Phải thấy rõ tác hại khôn lường của chủ nghĩa cá nhân

(PLVN) - Yêu cầu trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức.

Đọc thêm