Cần kịp thời động viên, khen thưởng các nhân tố điển hình

(PLO) - Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Cụm thi đua số I khối các đơn vị thuộc Bộ diễn ra chiều 26/12. 

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh, đại diện Vụ Thi đua – khen thưởng, đại diện Cụm thi đua số II và số III.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2018 của Cụm thi đua số I, đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - hành chính, Phó trưởng Cụm khẳng định qua một năm thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Bộ, của ngành cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cụm cùng sự nỗ lực phấn đấu của các Đảng viên, công chức các đơn vị, Cụm đã thực hiện đạt hiệu quả các Phong trào thi đua đề ra. Từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2018.

Công tác thi đua, khen thưởng của Cụm được quan tâm triển khai kịp thời, bài bản, đồng bộ hơn từ khâu phát động và đăng ký thi đua trong toàn Cụm đến việc cụ thể hóa, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Công tác đăng ký thi đua được thực hiện dân chủ, công khai, với sự tham gia đăng ký của 100% công chức của các đơn vị, trong đó có nhiều tập thể, cá nhân phát huy tính chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đăng ký các danh hiệu thi đua cao như: Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua Ngành, Cờ thi đua Ngành, Cờ thi đua Chính phủ.

Đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng được bồi dưỡng, về nghiệp vụ, kiện toàn, củng cố kịp thời, do vậy công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tại các đơn vị được bài bản, kịp thời hạn. Nhận thức của từng công chức về ý nghĩa và vai trò của công tác thi đua, khen thưởng có sự chuyển biến thể hiện ở tỷ lệ cá nhân, đơn vị tham gia đăng ký các danh hiệu thi đua cao và đã nỗ lực phấn đấu để đạt danh hiệu mà mình đăng ký. 

Công tác bình xét thi đua đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn với công tác đánh giá cán bộ, công chức, người lao động ở từng đơn vị thuộc Cụm, do vậy việc bình bầu, suy tôn các danh hiệu thi đua được thực hiện thuận lợi, có sự đồng thuận cao. Công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Cụm và giữa Cụm với Vụ Thi đua – khen thưởng được duy trì tốt, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm số I còn những hạn chế cần khắc phục là: Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều giữa các đơn vị. Việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua chưa được quan tâm đúng mực. Việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để kịp thời động viên, khuyến khích, thúc đẩy phong trào thi đua còn hạn chế. Một số trường hợp được suy tôn, khen thưởng chưa thực sự tiêu biểu…

Đối với dự kiến phân chia lại các Cụm thi đua năm 2019, các đại biểu đã sôi nổi cho ý kiến về việc chuyển Thanh tra Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Cục Công tác phía Nam từ Cụm III (Nhóm các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước về các lĩnh vực công tác thuộc ngành Tư pháp) về Cụm I (Nhóm các đơn vị xây dựng pháp luật và Nhóm các đơn vị tham mưu, tổng hợp) và chuyển Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật từ Cụm I, Chuyển Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia từ Cụm II  (Nhóm các đơn vị báo chí, xuất bản, nghiên cứu khoa học và đào tạo) về Cụm III.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp nhận định các mặt công tác của Cụm trong năm qua đã được chú trọng, đặc biệt là chất lượng xây dựng, thẩm định văn bản có sự tiến bộ vượt bậc, công tác tổ chức cán bộ đạt chất lượng cao, công tác hợp tác quốc tế có nhiều điểm nhấn, công tác văn phòng có nhiều bước tiến mới…

Hoan nghênh những nỗ lực, cố gắng của các thành viên trong Cụm, Thứ trưởng đề nghị trong năm 2019 cần tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo về nội dung và hình thức trong công tác thi đua khen thưởng, đưa ra các chuyên đề thi đua riêng của Cụm đồng thời gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thứ trưởng nhấn mạnh cần quan tâm hơn tới việc phát hiện các nhân tố điển hình để kịp thời động viên, khen thưởng, tạo môi trường làm việc thân thiện để thu hút và giữ được nhân tài.

Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn 4 đơn vị (Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Hợp tác quốc tế) đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” và bình xét, suy tôn 2 đơn vị (Văn phòng Bộ và Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế) đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm