Cao Bằng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 5/8, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật Quý II năm 2021.

Cao Bằng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật.

Cao Bằng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật.

Phát biểu khai mạc hội nghị ông Bàn Thanh Hiền, Giám đốc Sở Tư pháp Cao Bằng nhấn mạnh: Việc triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm phổ biến kịp thời các luật và nghị định có hiệu lực thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Để pháp luật đi sâu được vào cuộc sống, đến với mọi tầng lớp Nhân dân trong xã hội thì việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật rất quan trọng. Đây là một hoạt động thường xuyên, cần triển khai đồng bộ tại các cấp, các ngành với các nội dung, hình thức phù hợp.

Tại Hội nghị các báo cáo viên đã phổ biến các quy định của Luật Cư trú năm 2020, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Cao Bằng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ảnh 1

Ông Đàm Văn Thông, Phó Chánh thanh tra tỉnh Cao Bằng giới thiệu Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ tại hội nghị.

Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Kết thúc hội nghị lãnh đạo Sở Tư pháp đề nghị các đại biểu phổ biến, quán triệt trong toàn cơ quan, đơn vị, ngành và địa phương nội dung các văn bản pháp luật được triển khai tại hội nghị. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền các văn bản pháp luật, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương; khuyến khích các hình thức, mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nêu gương, khen thưởng và tạo sự lan tỏa trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm