Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động (NLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai đã chú trọng thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp phù hợp với NLĐ ở đơn vị, doanh nghiệp. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn (2009 - 2012; 2013-2016; 2018-2021). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp với nội dung thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng; các hình thức, phương pháp tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng và có hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Toàn tỉnh hiện có trên 2000 doanh nghiệp hoạt động với trên 69.000 lao động. trong đó DN trong Ban Quản lý Khu kinh tế là: 124 doanh nghiệp, sử dụng 6.923 lao động. Trong 69.183 lao động, có 56.177 lao động đã được đào tạo từ công nhân kỹ thuật và dậy nghề trở lên, chiếm 81.28%.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động ảnh 1

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động được tỉnh Lào Cai quan tâm

Với công tác hỗ trợ thông tin thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai đã tổ chức 138 phiên giao dịch việc làm với trên 600 lượt doanh nghiệp và trên 2.000 lượt lao động tham gia nghe tuyên truyền và tư vấn tuyền dụng, trong đó có khoảng 14 ngàn lao động tìm được việc làm tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Định kỳ 1-2 năm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách lao động, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động với trên 50 lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa; tuyên truyền chính sách pháp luật cho 40 lượt doanh nghiệp Nhà nước.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NLĐ tập trung hướng mạnh vào các lĩnh vực như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp, phối hợp có hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền lợi cho người lao động; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; các quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; việc thực hiện mức lương tối thiểu chung, lương tối thiểu vùng, quy chế nghỉ ngơi, kỷ luật lao động… triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động, Chương trình Quốc gia về việc làm, thực hiện các biện pháp nhằm xây dựng môi trường lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ…

Song song với hình thức tuyên truyền miệng và bằng văn bản, LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, mạng lưới Fanpage, Facebook. Hiện nay, ở nhiều doanh nghiệp sử dụng mạng xã hội trên trang cá nhân Facebook, Zalo làm phương tiện thông tin, trao đổi, kịp thời triển khai văn bản, chia sẻ những vui buồn, các vấn đề liên quan công việc, cuộc sống, qua đó giúp doanh nghiệp gần gũi, đồng hành với NLĐ,…

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động trong các doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã làm tốt công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện.

Trong thời gian tới để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cũng như công tác tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao hiệu quả thì công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động ngày càng cần có chiều sâu đòi hỏi sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành người sử dụng lao động và người lao động.

Đọc thêm