Cầu nối tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Sa Pa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tai thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò nòng cốt của mình, là cầu nối vững chắc giữa đồng bào dân tộc thiểu số với cấp ủy, chính quyền địa phương . Người có uy tín tại vùng cao Sa Pa đã góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.
 Hội nghị Tuyên truyền pháp luật thu hút đông đảo Người có uy tín trong cộng đồng tham gia.
Hội nghị Tuyên truyền pháp luật thu hút đông đảo Người có uy tín trong cộng đồng tham gia.

Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai có 10 xã và 06 phường với tổng số 84 thôn và 27 tổ dân phố. Người dân tộc thiểu số chiếm 80,6% dân số toàn thị xã trong đó người dân tộc Mông chiếm 52,3%, người Dao 21,6%, người Tày 4,2%, người Giáy 1,3%, người Xa Phó chiếm 0,9%. Hiện nay trên toàn thị xã có có 96 Người có uy tín là lực lượng đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những người có uy tín thuộc các dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó đã tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng. Đồng thời phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn, phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp; bài trừ hủ tục, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới.

Người có uy tín của thị xã Sa Pa được tiếp cận Pháp luật.

Người có uy tín của thị xã Sa Pa được tiếp cận Pháp luật.

Ông Chảo Duần Tá - Người có uy tín tại thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa cho biết: “Sau mỗi đợt tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chúng tôi cảm thấy rất hiệu quả, chúng tôi được trang bị các kiến thức pháp luật về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong đó có Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống ma tuý, Luật Quốc phòng… từ đó về để tuyên truyền các kiến thức pháp luật đến bà con qua các buổi họp thôn hay đến từng nhà tuyên truyền để mang lại sự thay đổi trong nhận thức của bà con mình”

Mỗi người có uy tín trong cộng đồng tại thị xã Sa Pa luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc trên địa bàn. Đặc biệt là luôn đi đầu trong việc hưởng ứng các phong trào ở địa phương, tuyên truyền, vận động gia đình và người thân, dòng họ, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Dựa vào tình hình thực tế tại địa phương, thị xã Sa Pa đã chú trọng tuyên truyền đến đội ngũ Người có uy tín các nội dung như: Luật Hôn nhân và Gia đình; Một số thông tin cơ bản về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Phòng chống ma tuý; Luật Quốc phòng và Nghĩa vụ Quân sự; triển khai các văn bản của địa phương về Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính liên quan đến tảo hôn, cư trú.

Ông Giàng A Chúng, thôn Thào Hồng Dến, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa chia sẻ: “Các kiến thức pháp luật được học mình về tuyên truyền cho bà con tuân thủ pháp luật của Nhà nước, thực hiện phát triển kinh tế ở mỗi hộ dân đồng bào để thoát nghèo; hiểu đúng về chính sách của Đảng không để bị kẻ xấu lợi dụng. Bên cạch đó mình còn tuyên truyền thêm cho bà con về vấn đề không tảo hôn, lấy người cùng trong họ hàng, về những hệ luỵ do tảo hôn gây ra nhất là đối với đồng bào dân tộc Mông…”

Người có uy tín trong cộng đồng tại thị xã Sa Pa được đồng bào tín nhiệm và nhiều người tin tưởng đến để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, xin ý kiến của họ để giải quyết những vấn đề của bản thân, gia đình và xã hội. Người có uy tín có khả năng tác động, chi phối, tập hợp quần chúng bằng lời nói, hành động. Chính vì vậy, việc trang bị những kiến thức pháp luật cho đội ngũ người có uy tín tại các xã trên địa bàn thị xã Sa Pa luôn được chú trọng thực hiện.

Bà Giàng Thị Lan, Phó trưởng phòng Dân tộc thị xã Sa Pa tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình ; một số thông tin cơ bản về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đến đội ngũ người có uy tín trên địa bàn thị xã.

Bà Giàng Thị Lan, Phó trưởng phòng Dân tộc thị xã Sa Pa tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình ; một số thông tin cơ bản về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đến đội ngũ người có uy tín trên địa bàn thị xã.

Bà Giàng Thị Lan, Phó Trưởng phòng Dân tộc thị xã Sa Pa cho biết: Trong năm 2023, phòng Dân tộc thị xã Sa Pa đã thực hiện tuyên truyền pháp luật đến toàn đội ngũ người có uy tín nhằm mục đích nâng cao nhận thức về pháp luật cho đội ngũ người có uy tín, tuyên truyền, vận động đến bà con nhân dân tại địa phương một cách có hiệu quả.”

Phát huy vai trò của Người có uy tín trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con dân tộc thiểu số tại địa bàn trọng điểm về dân tộc như thị xã Sa Pa giữ một vai trò hết sức quan trọng, để mọi người, mọi nhà sống và làm vệc theo Pháp luật. Thông qua đó còn thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của chính quyền địa phương để góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương,.

Đọc thêm