Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch nước đề nghị phải quan tâm chăm lo xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 17/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang, những người đang có những đóng góp quan trọng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nói riêng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước khẳng định, Tuyên Quang là vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, có vị thế chiến lược quan trọng, luôn giữ một vị trí trọng yếu trong sự phát triển chung của đất nước, có những đóng góp to lớn vào lịch sử đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Đặc biệt, đồng bào, cán bộ chiến sĩ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đồng cam cộng khổ, có nhiều cống hiến cho đất nước trong hai cuộc kháng chiến trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tuyên Quang hiện có hơn 20 dân tộc cùng chung sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 57%. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Tuyên Quang, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vươn lên, thay đổi mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, độ che phủ của rừng lớn, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, gìn giữ; bà con tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trong thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự có sự đóng góp tích cực của 1.119 người có uy tín trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, thật sự là những tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, công tác bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc, là những hạt nhân của sự đoàn kết, tham gia thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta, đã triển khai nhiều chương trình lớn phát triển kinh tế- văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm mục tiêu cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số và phấn đấu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1

Chủ tịch nước tặng quà cho các đại biểu.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước chỉ rõ chính sách đối với người có uy tín chưa tương xứng, vẫn còn một số bất cập cả về chế độ, chính sách, kinh phí, vận động phát huy vai trò của người có uy tín ở địa phương. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ban, ngành và địa phương, trong đó có Tuyên Quang tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế; bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chính sách nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân tộc của Đảng và chính sách dân tộc của Nhà nước hiện nay.

Việc rất quan trọng của lãnh đạo và người có uy tín là quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh đối với vùng đồng bào dân tộc. Hệ thống chính trị đó phải gần dân hơn, hiểu dân hơn, trọng dân hơn và hết mực phục sự nhân dân. Quan tâm chăm lo xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số”, Chủ tịch nước cho biết.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, chỉ có con đường giáo dục thì các vùng đồng bào dân tộc ít người mới có thể phát triển bền vững. Vì thế, cấp ủy, chính quyền các cấp và những người có uy tín cần tạo mọi điều kiện, khuyến khích con em đồng bào được đến trường học hành, có nhiều em học lên trung học phổ thông và học nghề.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “các già làng, trưởng bản, người có uy tín là những người tiêu biểu, gương mẫu, là điểm tựa cho mọi điểm tựa khác”, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng; là nhân tố tích cực trong các phong trào của địa phương, vận động, hướng dẫn các đồng bào dân tộc tại các bản làng mình cùng nhau nỗ lực trong phát triển kinh tế, xã hội, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Từng gia đình, dòng họ vươn lên mạnh mẽ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường vượt khó, sáng tạo trong lao động, sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của các địa phương, đất nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị những người có uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang, bên cạnh hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế thì cần khuyến khích, động viên từng gia đình giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình và phát huy các giá trị văn hóa đó trong đời sống, xã hội.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm