Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật – Tập thể trong sạch, vững mạnh

(PLVN) - Những năm qua, Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được đánh giá là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết và nhất trí. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ PBGDPL tiếp tục đặt mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi ủy Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi ủy Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Vừa qua, Vụ PBGDPL đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ. Đây là Đại hội điểm đầu tiên trong tổng số 34 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp.

Hiện nay, Chi bộ Vụ PBGDPL có 20 đảng viên, trong đó có 01 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp và 01 đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, số lượng đảng viên chưa nhiều, lại có sự biến động khá mạnh, còn thiếu về số lượng trong khi khối lượng công việc, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, tính chất phức tạp.

Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp, sự đoàn kết, nhất trí của Chi bộ và Chi ủy; sự tích cực, chủ động, gương mẫu của từng đảng viên, Chi bộ Vụ PBGDPL đã phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Chi bộ đã quán triệt, triển khai việc học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đến toàn đảng viên, công chức một cách đầy đủ, kịp thời dưới nhiều hình thức; thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ X…

Chi ủy, Lãnh đạo đơn vị luôn đôn đốc và tạo điều kiện để đảng viên, công chức tham gia đầy đủ các buổi học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để giáo dục chính trị, tư tưởng, cung cấp thông tin bằng nhiều hình thức thích hợp.

Mỗi đảng viên, công chức của đơn vị luôn tự giác trau dồi phẩm chất đạo đức, tác phong, nghiêm túc, tự nghiên cứu quán triệt chủ trương, đường lối, không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức về Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó nắm vững và vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Trong nhiệm kỳ tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chi bộ là tiếp tục học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chương trình công tác của Đảng ủy Bộ Tư pháp; triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm