Chi cục THADS thành phố Hòa Bình: Khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

(PLVN) -Nhờ những cố gắng, nỗ lực, chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác THADS, nhờ đó kết quả thi THADS của Chi cục THADS thành phố Hòa Bình đã đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch của cấp trên giao.

Chi cục THADS thành phố Hòa Bình: Khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

Sau khi sáp nhập huyện Kỳ Sơn vào, dân số thành phố Hòa Bình ngày càng đông, địa bàn rộng, lại là trung tâm chính trị, KT-XH của tỉnh nên nơi đây tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, của Thành ủy – HĐND – UBND – Ban Chỉ đạo THADS thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và của chính quyền địa phương trong công tác thi hành án dân sự và sự đoàn kết của tập thể cán bộ công chức, người lao động, hàng năm Chi cục THADS thành phố Hòa Bình luôn hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liên tục Chi cục THADS thành phố Hòa Bình được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen, được cấp trên công nhận là tập thể lao động xuất sắc.

Có được những kết quả trên là nhờ đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị có trình độ chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tế, yêu ngành, yêu nghề, có trách nhiệm cao trong công việc. Ngoài ra, họ luôn tích cực phát huy truyền thống thi đua yêu nước. Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Hòa Bình luôn quan tâm, chú trọng đến công tác thi đua khen thưởng, đồng thời chỉ đạo và thực hiện tốt các phong trào thi đua theo kế hoạch phát động của Hội đồng TĐKT Cục THADS tỉnh Hòa Bình và thành phố nhằm giải quyết tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương. Phong trào thi đua đã trở thành động lực, tinh thần, là ý chí, là sự nỗ lực của tập thể công chức và người lao động của đơn vị hoàn thành suất xắc nhiệm vụ của ngành và địa phương giao.

Từ năm 2015 đến nay, tập thể Chi cục THADS thành phố Hòa Bình đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, chủ động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do lãnh đạo các cấp phát động; Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác THADS. Kết quả THADS của Chi cục THADS thành phố Hòa Bình đã đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch của cấp trên giao.

Cụ thể, kết quả THADS về việc, về tiền ngày càng cao. Năm 2018, kết quả thi hành về việc đạt tỷ lệ 97,03%, kết quả thi hành về tiền đạt tỷ lệ 63,67% . Năm 2019, kết quả thi hành về việc đạt tỷ lệ 94,87% , về tiền đạt tỷ lệ 65.68%. 6 tháng năm 2020, kết quả thi hành về việc đạt tỷ lệ 78,96%, kết quả thi hành về tiền đạt tỷ lệ 28,68% (bằng 74% kế hoạch giao cả năm 2020). 

Để đạt được những thành tích trên là do tập thể lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Hòa Bình đã thực sự quan tâm, chăm lo, xây dựng tốt đoàn kết nội bộ; Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với địa phương; Phân công và giao nhiệm vụ cho cán bộ công chức và người lao động, rõ ràng, cụ thể, tiến độ và thời gian thực hiện, phát huy vai trò của từng công chức trong công việc, biết tập trung trí tuệ và khai thác tốt khả năng của tập thể, biết phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy trong đội ngũ công chức và đảng viên; Có kế hoạch kiểm tra giám sát đối với công chức và người lao trong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tập thể lãnh đạo luôn đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra giám sát đối với công chức. Phối kết hợp tốt với các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thi hành án; Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Thi hành án, của Ban chỉ đạo thi hành án thành phố Hòa Bình đối với các vụ việc lớn và phức tạp, tại địa phương. Ngoài ra, cơ quan này còn tuyên truyền, giáo dục pháp luật nói chung và Luật Thi hành án dân sự nói riêng đối với các đương sự trong quá trình tổ chức và thi hành án, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành và Cục giao. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm