Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang: Đẩy mạnh thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp

(PLVN) -Cùng với Hệ thống Thi hành án dân sự, thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua của toàn ngành. Với sự nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động trong đơn vị, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang: Đẩy mạnh thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp

Hiện nay, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Tuyên Quang có 14 công chức và 03 lao động hợp đồng. Đội ngũ công chức trong đơn vị cơ bản có trình độ nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực công tác tốt. Trong giai đoạn 2015 - 2020, nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Cục Thi hành án dân sự, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn của đội ngũ công chức, người lao động, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố luôn quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao. 

Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp, 74 năm truyền thống Thi hành án dân sự; Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngay từ đầu năm 2020, căn cứ chương trình công tác của Cục Thi hành án dân sự, Thành ủy, UBND Thành phố và chức năng, nhiệm vụ đươc giao, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã xây dựng kế hoạch công tác trình Thường trực Thành ủy, UBND thành phố cho ý kiến và trình Cục Thi hành án dân sự tỉnh phê duyệt. Chi cục đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự cho từng Chấp hành viên và chỉ đạo các Chấp hành viên xây dựng kế hoạch hằng tháng, hằng tuần, báo cáo kết quả tuần với Thủ trưởng đơn vị để theo dõi nắm sát tình hình, kết quả thi hành án qua đó có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án. 

Chi cục cũng ban hành kế hoạch kiểm tra nội bộ, kế hoạch thẩm tra trong năm và triển khai thực có hiệu quả theo đúng nội dung tiến độ kế hoạch đề ra. Kết thúc kiểm tra, thẩm tra có đánh giá, nhận xét, kết luận những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân tồn tại và có biện pháp chỉ đạo Chấp hành viên, công chức được kiểm tra, thẩm tra khắc phục kịp thời sai sót, đưa hoạt động thi hành án của Chi cục ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao.

   Bên cạnh đó Chi cục Thi hành án thành phố đã tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị phản ánh của công dân, không để xẩy ra tinh trạng bức xúc khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác giáo dục tư tường chính trị, đạo đức, lối sống cho  cán bộ, công chức, người lao động. Thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất cho công chức, người lao động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, qua đó đã khích lệ, động viên mọi người yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề.

Về kết quả công tác thi hành án từ năm 2015-2020 luôn có những chuyển biến tích cực. Hằng năm, kết quả thi hành án về việc của Chi cục đều đạt và vượt chỉ tiêu. Riêng năm 2019: Kết quả thi hành án về việc đã giải quyết xong 812 việc, đạt tỷ lệ 88% (vượt 12.5% so với chỉ tiêu Cục giao), so với cùng kỳ năm 2018, giảm 81 việc (0.9%) và giảm 4% về tỷ lệ. Kết quả thi hành án về tiền đã giải quyết xong 12.078.404.000 đồng, đạt tỷ lệ 53% (vượt 18.5% so với chỉ tiêu Cục giao), so với năm 2018 giảm 1.182.435.000 đồng (8.9%) và tăng 11% về tỷ lệ. Còn 10 tháng năm 2020: Về việc đã giải quyết xong 690 việc, đạt tỷ lệ 73,56%; về giá trị đã giải quyết xong 8.329.291.000 đồng, đạt tỷ lệ 33,04%.

Với những nỗ lực trong công tác, từ năm 2015 đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự Tuyên Quang đạt nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Gần đây, năm 2018, Chi cục đạt Tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua Ngành Tư pháp. Năm 2019: Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Có được kết quả như trên là nhờ sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, qua đó góp phần tiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp, 74 năm truyền thống Thi hành án dân sự; Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.   

Cùng chuyên mục

Đọc thêm