Chủ tịch nước yêu cầu Tòa cấp trên tăng cường kiểm tra Tòa cấp dưới

Làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao, sáng nay, 12/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đề nghị tăng cường việc kiểm tra, giám sát công tác xét xử của Tòa án cấp trên đối với Tòa án cấp dưới nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những sai sót nghiệp vụ. 
Chủ tịch nước yêu cầu Tòa cấp trên tăng cường kiểm tra Tòa cấp dưới ảnh 1
 

Chủ tịch nước đồng thời yêu cầu tập trung giải quyết các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, khắc phục tình trạng tồn đọng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Tòa án nhân dân các cấp đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước cho rằng, đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với những thời cơ, thuận lợi cùng với những khó khăn, thách thức đan xen. Vì vậy, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tòa án các cấp trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đặt ra rất nặng nề.

Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại... Tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử; bảo đảm nguyên tắc độc lập, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, bảo đảm quyền bào chữa của bị  can, bị cáo, của đương sự”.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Tòa án nhân dân các cấp cần tập trung đổi mới các mặt công tác, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, bảo đảm xét xử chính xác, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng dưới nhiều hình thức, trong đó chú trọng công tác xét xử lưu động nhằm nâng cao nhận thức, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Qua đó răn đe, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, kỷ luật, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Tòa án của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân phục vụ. Do vậy, Tòa án nhân dân các cấp cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng đang được dư luận quan tâm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Tòa án nhân dân các cấp cần bảo đảm xét xử nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chú trọng việc thu hồi tài sản bị thất thoát và bị các đối tượng tham nhũng chiếm đoạt. Nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính”.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành Toà án tiếp tục rà soát, triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng trong việc xây dựng các dự án luật, các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật được giao chủ trì cũng như phối hợp. Trước mắt, tập trung nghiên cứu, tham gia hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 và các dự án luật liên quan. Tăng cường công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử, qua đó nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao; đẩy mạnh công tác phát triển án lệ nhằm tạo điều kiện cho các Tòa án tham khảo trong quá trình xét xử và trong trường hợp chưa có luật điều chỉnh.

Về tổ chức bộ máy, Chủ tịch nước đề nghị ngành cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân các cấp theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, bảo đảm đội ngũ thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký, cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đầy đủ yêu cầu cả về số lượng và chất lượng.

Chủ tịch nước yêu cầu Ngành tòa án cần sớm hoàn thiện Đề án “Vị trí, việc làm và biên chế của Tòa án nhân dân các cấp” để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh sai phạm. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật để trụ sở Tòa án các cấp ổn định lâu dài, thực sự uy nghi và là nơi thực thi công xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế phối họp giữa Tòa án các cấp với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, các bộ, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể trong hoạt động xét xử, giải quyết các loại án, nhất là trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn xét xử đặt ra.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký, công chức, viên chức Tòa án nhân dân các cấp trong sạch, vững mạnh trên cả ba phương diện: Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xét xử và kiến thức xã hội cùng tinh thần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, Tòa án nhân dân các cấp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, nhất định sẽ giành được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm