Chuẩn bị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa ban hành kế hoạch sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, và triển khai công tác 6 tháng cuối năm

Việc tổ chức sơ kết nhằm đánh gía kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo tiền đề hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 và những năm tiếp theo.

Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 64 điểm cầu (điểm cầu TW và điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW). Thời gian dự kiến trong ½ ngày, khoảng từ ngày 8 đến 12/7/2019.

Kế hoạch cũng nêu rõ, đối với việc tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm của các tỉnh, TP, đề nghị Sở Tư pháp báo cáo lãnh đạo UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW căn cứ tình hình thực tế, chủ động tổ chức sơ kết với hình thức phù hợp bảo đảm hiệu quả tiết kiệm. Thời gian trong khoảng từ sau hội nghị do Bộ Tư pháp tổ chức đến trước ngày 20/7/2019. Đối với các đơn vị thuộc Bộ, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm, chủ động quán triệt, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm tại cuộc họp của đơn vị. Thời gian trong khoảng từ sau hội nghị do Bộ Tư pháp tổ chức đến trước ngày 20/7/2019.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm