Công bố phổ điểm tốt nghiệp THPT: Điểm dưới 1 nhiều nhất là Anh văn

(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo mới công bố phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp THPT, nêu rõ điểm trung bình, trung vị, số thí sinh bị điểm liệt.

Theo đó, môn có số thí sinh đạt điểm <=1 nhiều nhất là môn Tiếng Anh (543). Đây cũng là môn có thí sinh đạt điểm dưới trung bình nhiều nhất (472.990) và có điểm trung bình thấp nhất (4,58); Tiếp đến là Lịch sử (5,19). 

Môn có điểm trung bình cao nhất là Giáo dục công dân (8,14); tiếp đến là Địa lý (6,78).

Toán

Phổ điểm từng môn thi tốt nghiệp THPT

Ngữ văn

Phổ điểm từng môn thi tốt nghiệp THPT - 2

Tiếng Anh

Phổ điểm từng môn thi tốt nghiệp THPT - 4

Vật lý

Phổ điểm từng môn thi tốt nghiệp THPT - 6

Hóa học

Phổ điểm từng môn thi tốt nghiệp THPT - 8

Sinh học

Phổ điểm từng môn thi tốt nghiệp THPT - 10

Lịch sử

Phổ điểm từng môn thi tốt nghiệp THPT - 12

Địa lý

Phổ điểm từng môn thi tốt nghiệp THPT - 14

Giáo dục công dân

Phổ điểm từng môn thi tốt nghiệp THPT - 16
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm