Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

(PLO) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ký ban hành Quyết định số 2338/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

Hình minh họa

Hình minh họa

Theo đó, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện gồm thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã gồm thủ tục công nhận hòa giải viên, thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, thủ tục thôi làm hòa giải viên, thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên.

Các thủ tục hành chính cũng được quy định rõ trình tự, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng, thời hạn giải quyết hồ sơ, cơ quan thực hiện… Quyết định nói trên thay thế Quyết định số 3404/QĐ-BTP ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm