Công đoàn Bộ Tư pháp: Luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ

(PLVN) - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền cho biết Công đoàn Bộ Tư pháp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ...

Công đoàn Bộ Tư pháp: Luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ

Tính đến nay, Công đoàn Bộ Tư pháp có tổng số 34 đơn vị trực thuộc với trên 1.500 cán bộ, đoàn viên có trình độ, chuyên môn cao. 

“Công đoàn Bộ Tư pháp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ. Các công đoàn cơ sở, Tổ công đoàn luôn được sự quan tâm của cấp ủy đảng, sự tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị và sự phối hợp của các đoàn thể trong Bộ đối với hoạt động của tổ chức công đoàn”, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền cho biết.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự quan tâm lãnh đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn.

Công đoàn Bộ Tư pháp đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Công đoàn các cấp trong Bộ đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến trong công chức, viên chức, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, tập hợp trí tuệ của cán bộ công chức, viên chức lao động để tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi và thực hiện chính sách, pháp luật.

Qua công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết, công đoàn các cấp đã góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định của đơn vị, của Bộ, ngành; củng cố sự đoàn kết, đồng thuận trong khối cơ quan Bộ. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm