Công khai thông tin người phải Thi hành án chưa có điều kiện thi hành

(PLO) - Thông tư số 01/2006 ngày 1/2/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự (THADS) (có hiệu lực từ ngày 16/3/2016) sau thời gian thực hiện đã đạt nhiều kết quả tốt. 

Công khai thông tin người phải Thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Trong đó, đáng chú ý, đến nay, 100% các cơ quan THADS đã thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành án (THA) của người phải THA chưa có điều kiện thi hành trên Cổng, Trang thông tin điện tử THADS, qua đó, giúp người dân và đương sự giám sát tốt hơn việc phân loại án.

Theo Thông tư số 01/2016, việc công khai thông tin của người phải THA chưa có điều kiện thi hành phải bảo đảm chính xác, minh bạch, đầy đủ nội dung, đúng hình thức và thời gian quy định. Thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định về việc chưa có điều kiện THA chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được công khai.

Nội dung công khai thông tin của người phải THA chưa có điều kiện thi hành gồm các thông tin cơ bản: Họ, tên, địa chỉ của người phải THA; số bản án, quyết định của tòa, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định THA; nghĩa vụ chưa có điều kiện thi hành và lý do chưa có điều kiện thi hành. Thông tin về người phải THA chưa có điều kiện thi hành được công khai bằng hình thức đăng tải và tích hợp tại mục “Danh sách người phải THA chưa có điều kiện thi hành” trên trang thông tin điện tử của Cục THADS và cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS thuộc Bộ Tư pháp.

Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện THA, cơ quan THADS lập danh sách người phải THA chưa có điều kiện thi hành theo mẫu quy định. Cục THADS tổ chức đăng tải danh sách người phải THA chưa có điều kiện thi hành thuộc địa bàn quản lý trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS, đồng thời gửi Tổng cục THADS để tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan này.

Sau thời gian triển khai Thông tư được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đặc biệt thuận lợi hơn từ thời điểm tháng 3/2017 Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) đã đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử THADS, trong đó đăng tải tất cả danh sách người phải THA chưa có điều kiện THA và hỗ trợ người dân gửi yêu cầu THA trực tuyến. Việc nâng cấp trang thông tin điện tử thành Cổng thông tin điện tử THADS hoạt động tại địa chỉ http://thads.moj.gov.vn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời cung cấp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực này.

“Việc đăng tải danh sách người phải THA chưa có điều kiện THA thì các trang thông tin điện tử của các địa phương đều đã tổ chức theo quy định. Việc cập nhật, đăng tải danh sách tại Cổng thông tin điện tử THADS được thực hiện thường xuyên theo quy định. Đến nay các Cục THADS địa phương đã đăng tải 100% thông tin về người phải THA chưa có điều kiện thi hành”, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (Tổng cục THADS) cho biết.

Việc đăng tải, cập nhật thường xuyên danh sách người phải THA chưa có điều kiện thi hành qua đánh giá của các cơ quan THADS đã giúp người dân biết được quá trình THA, giám sát việc phân loại án và đặc biệt là tiến độ thi hành. Bởi, nhìn vào danh sách này, ngoài các thông tin cơ bản về thông tin người phải THA, quyết định THA… họ còn biết được lý do vì sao chưa thi hành và ngày xác minh điều kiện THA gần nhất. Việc công khai này cũng giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, bởi họ không còn phải trực tiếp đến cơ quan THA xem việc THA của mình đã thi hành đến đâu. Đối với người phải THA, góp phần thúc đẩy việc tự nguyện THA.

Tuy nhiên, sau thời gian triển khai, người dân cũng mong muốn danh sách người chưa có điều kiện thi hành cần được cập nhật thường xuyên, kịp thời hơn nữa. Đặc biệt, đối với các bản án bị sửa đổi hay bị hủy, theo đó có thể người phải THA trong danh sách không còn phải THA nữa hay khoản thi hành đó bị sửa đổi thì cũng cần phải có hình thức thông báo. Tương tự, khi người phải THA đã thi hành xong nghĩa vụ thì  chấm dứt việc công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS để chấm dứt tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS cũng cần được thực hiện kịp thời. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Nhiều bất cập trong thực hiện quy định về chứng thực

Nhiều bất cập trong thực hiện quy định về chứng thực

(PLVN) -Hiện các địa phương trong cả nước đang tổng kết 6 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ, thông qua đó đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc để xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định này.

Đọc thêm