Công tác nhân sự của Đại hội cần phải thực hiện một cách công tâm và đúng quy định

(PLVN) - Đó là yêu cầu của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tại buổi làm việc sáng nay (7/5) với Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT- Huế về tình hình thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT- Huế

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT- Huế

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT- Huế Bùi Thanh Hà đã báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW. 

Theo đó, để thực hiện Chỉ thị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT- Huế đã ban hành Chỉ thị 38-CT/TU về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thống nhất việc xác định cơ cấu, số lượng đại biểu đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện theo hướng giữ nguyên số lượng đại biểu ở khối địa phương như một số nhiệm kỳ gần đây.  

Hiện, Tiểu ban Văn kiện đang lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ lão thành cách mạng. Chuẩn bị xin ý kiến các Ban, bộ, ngành Trung ương, đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, Tỉnh ủy sẽ tiếp thu có chọn lọc các góp ý bổ sung từ đại hội cấp huyện, thị xã, thành phố và tương đương để trình Đại hội.

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao công tác thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT- Huế.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, vấn đề nhân sự cần thực hiện một cách công tâm, khách quan, đúng quy định.

Trong bối cảnh vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW cũng như các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh để tổ chức thành công đại hội các cấp cơ sở và cấp tỉnh.

Công tác chuẩn bị phải tiến hành bài bản, chặt chẽ và có chương trình kế hoạch cụ thể; tạo được sự thống nhất, đồng thuận, đồng bộ, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, để cán bộ Đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngăn chặn, đấu tranh không để các tác động chi phối bởi thông tin độc, xấu, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc… gây mất đoàn kết nội bộ.

Mặt khác, cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng văn kiện, báo cáo chính trị, tạo được sự đồng thuận; xây dựng cấp ủy đoàn kết, đặc biệt đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm