Công tác Thi hành án dân sự: Sự nỗ lực, bứt phá của những “cánh chim đầu đàn”

(PLVN) -Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ là 5 thành phố trực thuộc Trung ương với số lượng án phải thi hành rất lớn, kết quả của 5 địa phương này quyết định việc hoàn thành chỉ tiêu chung của cả nước. Với vai trò “cánh chim đầu đàn”, năm 2023 vừa qua, 5 thành phố đã có nhiều giải pháp bứt phá, góp phần quan trọng đưa công tác thi hành án dân sự đạt cao nhất từ trước đến nay.
Cục trưởng Cục THADS Hà Nội Phạm Văn Dũng tặng thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2023.
Cục trưởng Cục THADS Hà Nội Phạm Văn Dũng tặng thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2023.

TP Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước về số việc và tiền đã thi hành xong

Số lượng án dân sự thụ lý của các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tại TP HCM hàng năm chiếm khoảng 1/6 về việc và khoảng 2/5 về tiền trong tổng số của toàn Hệ thống THADS, với nhiều vụ án lớn, phức tạp. Năm 2023, Cục THADS TP đã quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ cũng như việc thực hiện chỉ tiêu THA, từ ban hành văn bản chỉ đạo rà soát, phân loại, kiểm tra việc phân loại án, tổ chức các đợt cao điểm THA, tháo gỡ khó khăn về nghiệp vụ…

TP HCM cũng nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và chấp hành viên trong công tác THADS; kiên quyết nói không với tình trạng biến án có thành không có điều kiện thi hành. Cục THADS TP thường xuyên triển khai, chỉ đạo chấp hành viên thực hiện xác minh THA theo quy định để thu thập thông tin về tài sản, thu nhập, địa chỉ, các điều kiện THA khác của người phải THA và các thông tin khác có liên quan làm cơ sở cho việc tổ chức, phân loại hồ sơ. Chấp hành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xác minh điều kiện THA của người phải THA tại nơi cư trú. Công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành được thực hiện ngày càng chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả.

Đặc biệt, đối với việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, lãnh đạo Cục THADS luôn theo sát và chỉ đạo từng vụ việc cụ thể, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khi có khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành. Cục cũng ưu tiên nguồn lực để thực hiện công tác này, do đó, năm 2023 đã thu hồi gần 18.000 tỷ đồng; đã thi hành xong 3 vụ án - Vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma, vụ Vũ Huy Hoàng, vụ Phan Văn Anh Vũ do Cục THADS TP Hà Nội ủy thác.

Đến nay đã thực hiện giao 2 tài sản lớn tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, số 8-12 Lê Duẩn, thực hiện việc cấn trừ nghĩa vụ THA trong vụ Phạm Công Danh. Ngoài ra, Cục đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế, xác minh, xử lý tài sản để thu hơn 200 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Năm 2023, toàn TP đã thi hành xong là 55.403 việc, tương ứng 37.920 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 81,06% về việc và 46,94% về tiền trên số có điều kiện thi hành, vượt 1,34% so với chỉ tiêu được giao năm 2023.

Hà Nội: Địa phương duy nhất trong 5 thành phố đạt hai chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu về việc và tiền là hai chỉ tiêu chính đặc biệt quan trọng trong công tác THADS, năm 2023, Hà Nội là địa phương duy nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương đạt cả hai chỉ tiêu chính. Theo đó, trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 37.874 việc, tăng 1.890 việc (tăng 5%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 82,97%, tăng 1,58% so với cùng kỳ năm 2022. Vượt 0,37% so với chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao. Về tiền, đã thi hành xong là 14.032.768.485 nghìn đồng, tăng 2.697.770.835 nghìn đồng (tăng 19%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 46,08%, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022. Vượt 0,48% so với chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao.

Riêng về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Trong năm 2023 đã thi hành xong 52 việc với số tiền là 1.054.687.239 nghìn đồng (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 343.735.910 nghìn đồng).

Theo Cục trưởng Phạm Văn Dũng, Cục THADS TP Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp tổng thể, linh hoạt, phù hợp để chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Chi cục bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra đôn đốc, bảo đảm ra quyết định về THADS đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo quy định; tiếp tục tập trung quyết liệt chỉ đạo giải quyết các việc liên quan đến án hình sự về kinh tế, tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị THA lớn; tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh các đơn vị, chấp hành viên thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và các trình tự, thủ tục THA; tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất tại một số Chi cục THADS trực thuộc để nâng cao kỷ cương, kỷ luật; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành để thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS, theo dõi án hành chính.

Năm 2024, Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực để thi hành có hiệu quả án Ban Chỉ đạo THADS, án kinh tế, tham nhũng, án tín dụng ngân hàng; chỉ đạo các chấp hành viên tích cực tổ chức xác minh, xác minh lại để ra quyết định về việc chưa có điều kiện THA đúng quy định pháp luật; chủ động rà soát, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong việc lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm các khoản thu cho ngân sách nhà nước theo quy định.

Cục THADS sẽ phát huy tính chủ động trong việc tham mưu với Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp để chỉ đạo phối hợp triển khai các giải pháp nhằm nâng cao kết quả THA đối với những vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc THA cho các tổ chức tín dụng; khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, trong đó chú trọng kiểm tra những đơn vị còn tồn nhiều, vụ việc đã đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản, những đơn vị có lượng việc, tiền phải thi hành lớn; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, bảo đảm đúng thời hạn, quy định của pháp luật.

Cùng nỗ lực “khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội”

Cục trưởng Cục THADS TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hòa trao quyết định bổ nhiệm cho các Chấp hành viên sơ cấp. (Ảnh: Cẩm Tú)

Cục trưởng Cục THADS TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hòa trao quyết định bổ nhiệm cho các Chấp hành viên sơ cấp. (Ảnh: Cẩm Tú)

Tại Hải Phòng, năm 2023, mặc dù số thụ lý mới về việc, về tiền tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (thụ lý mới về việc tăng 855 việc (12%), về tiền tăng 532.848.540.000 đồng (17,3%), nhưng bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của thành phố, Hải Phòng đã thực hiện nhiều giải pháp trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Năm 2023, kết quả thi hành xong về việc và tiền đều tăng về giá trị tuyệt đối, tăng 499 việc và 658 tỷ đồng, trong đó chỉ tiêu về tiền đạt 49,3% vượt 3,7% so với năm 2022; các khoản thu cho ngân sách tăng 335 việc và 80 tỷ đồng; án tín dụng ngân hàng tăng 6 việc và 836 tỷ đồng; thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng đạt 43,3% cao hơn bình quân chung cả nước.

Năm 2024, Cục THADS TP tiếp tục tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành từ Cục cho đến Chi cục, tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân. Triển khai các đợt THADS tập trung, cao điểm, giải quyết dứt điểm những việc THA có điều kiện thu hành, không để tồn đọng, kéo dài. Rà soát sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy chế phối hợp trong THADS…

Đối với Cần Thơ, trong điều kiện khó khăn của năm 2023, hệ thống các cơ quan THADS của TP đã có nhiều nỗ lực, cố gắng. Theo đó, TP đã thi hành xong được 9.227 việc với số tiền hơn 982 tỉ. Thu hồi tài sản trong các vụ tham nhũng, kinh tế là 65 việc, tương ứng hơn 119 tỷ đồng. Trong đó có 20 việc có điều kiện thi hành với số tiền hơn 7 tỷ đồng, đã thi hành xong 12 việc với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.

Tại Đà Nẵng, năm 2023, thi hành xong là 7.996 việc, tăng 1.776 việc (tăng 28,55%) so với cùng kỳ năm 2022; về tiền đã thi hành xong là 2.126 tỷ 13 triệu 466 nghìn đồng, tăng 257 tỷ 720 triệu 406 nghìn đồng (tăng 13,79%) so với cùng kỳ năm 2022. Cục THADS Đà Nẵng cho biết, năm 2023 là năm thụ lý mới tăng đột biến (tăng 2.599 việc, tăng 39.2% so với cùng kỳ năm 2022) khối lượng công việc nhiều và ngày càng phức tạp, nhất là tổ chức thi hành các vụ án kinh tế, tham nhũng gặp rất nhiều khó khăn, gây áp lực lớn đối với đội ngũ chấp hành viên, công chức THA.

Để thúc đẩy toàn hệ thống trong thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ, ngay từ đầu năm 2024, tân Cục trưởng Cục THADS TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Tùng đã ban hành Kế hoạch “Phát động đợt thi đua cao điểm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ THADS, theo dõi THA hành chính năm 2024” nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao năm 2024. Theo đó, kết thúc đợt thi đua cao điểm, Cục và 7/7 Chi cục THADS trực thuộc phấn đấu nâng cao tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền, cụ thể kết quả THADS về việc 6 tháng đầu năm 2024 phấn đấu tỷ lệ thi hành xong trên số có điều kiện đạt 55%, kết quả THADS về tiền 6 tháng đầu năm 2024 phấn đấu tỷ lệ thi hành xong trên số có điều kiện đạt 30%.

Năm 2024 là năm dự báo nhiều khó khăn, là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, do đó, cùng cả nước các cơ quan THADS xác định sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Trong đó, 5 thành phố trực thuộc Trung ương đóng vai trò “đầu tàu” trong công tác THADS, nhằm khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đọc thêm