Công tác Tư pháp, Thi hành án dân sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội

(PLVN) - Trong bối cảnh năm 2020 của cả nước phải chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ, công tác Tư pháp, Thi hành án dân sự (THADS) cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, toàn ngành Tư pháp, Hệ thống THADS đã nỗ lực vượt khó để đạt được những kết quả tích cực và được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

* Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu: Cần phấn đấu, nỗ lực, nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác

Trong năm 2020, ngành Tư pháp Hậu Giang đã tham mưu triển khai một cách đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, trong đó nổi bật như: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chất lượng ngày càng nâng lên, đặc biệt Sở Tư pháp kịp thời tham mưu thành lập Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tiến hành soát những quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển của địa phương, để từ đó lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, đề ra các cơ chế, chính sách thiết thực, hiệu quả hơn. 

Riêng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), năm qua với sự tham mưu tích cực của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL - Sở Tư pháp và các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL đã góp phần mang lại nhiều kết quả quan trọng. 

Đối với công tác THADS, việc hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Chi cục THADS được Cục THADS đặc biệt quan tâm. Việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực được các cơ quan THADS trong tỉnh chấp hành, khắc phục được tình trạng ra quyết định thi hành án chưa đúng thời hạn.

Công tác Tư pháp, Thi hành án dân sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu. 

Với những kết quả đạt được nêu trên, ngành Tư pháp và THADS đã đóng góp tích cực trong việc đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương; đưa pháp luật đến với mọi người, mọi nhà, hướng mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; góp phần quan trọng vào việc bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Và có thể khẳng định rằng, những kết quả này đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để ngành Tư pháp và THADS tỉnh Hậu Giang phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, trước mắt là năm 2021, ngành Tư pháp và THADS của tỉnh cần phấn đấu, nỗ lực, nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đối với ngành Tư pháp, tập trung phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhất là chủ trương chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, bảo đảm tham mưu thể chế hóa đầy đủ nội dung, tinh thần Nghị quyết. 

Đối với công tác THADS, khẩn trương rà soát, phối hợp tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án; nâng cao tỷ lệ thi hành án. Mỗi cán bộ, công chức làm công tác THADS cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ…

* Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng: Công tác Tư pháp, THADS góp phần giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Trong năm 2020, được sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành theo quy định của pháp luật.

Công tác Tư pháp, Thi hành án dân sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội ảnh 2
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng.

Nổi bật có thể kể đến là hoạt động thẩm định dự thảo VBQPPL ngày càng được nâng cao chất lượng. Theo đó, đã thẩm định 49 dự thảo VBQPPL do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh soạn thảo, đồng thời tham gia ý kiến vào 154 dự thảo văn bản.

Công tác PBGDPL được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản phù hợp với từng đối tượng góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trong tỉnh. Tổ chức thành công Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020” với số lượng 51.725 bài dự thi, giúp người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, hiểu rõ và tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy.  

Đặc biệt, trong năm 2020 ngành Tư pháp Lai Châu đã chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết dứt điểm 12 vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, từ đó củng cố thêm lòng tin của Nhân dân đối với các cấp chính quyền.

Đối với cơ quan THADS các cấp, đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hướng dẫn của Tổng cục THADS, tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành... Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả công tác THADS cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao, đã đạt và vượt 2 chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền được giao năm 2020 (tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 90,5%, về tiền đạt 66,6% vượt 8,5 về việc, 27% về tiền so với chỉ tiêu được giao).

Tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn, sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động ngành Tư pháp, Hệ thống THADS tỉnh. Những kết quả quan trọng mà ngành Tư pháp, Hệ thống THADS tỉnh đạt được, cùng với kết quả các lĩnh vực công tác khác trên địa bàn, đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu, đóng góp vào thành tích chung của Bộ, ngành Tư pháp năm 2020.

* Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn: Đánh giá rất cao những đóng góp của các cơ quan Tư pháp, THADS của Thủ đô 

Cùng với cả nước, năm 2020, TP Hà Nội phải thực hiện “mục tiêu kép” – vừa tập trung chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh. Tuy nhiên, trong muôn vàn khó khăn, Hà Nội vẫn đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Công tác Tư pháp, Thi hành án dân sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội ảnh 3
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Đặc biệt, khi nhiều nước tăng trưởng âm, nhiều địa phương tăng trưởng âm thì tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2020 vẫn đạt được con số 3,98% - gấp 1,5 lần so với cả nước. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thực sự là nỗ lực của thành phố trong một năm đầy biến động.  

Trong thành công chung đó, chúng tôi đánh giá rất cao những đóng góp của các cơ quan Tư pháp, THADS của Thủ đô cũng như sự hợp tác giúp đỡ của Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Tôi cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo của các tỉnh, thành phố trong Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, ngành Tư pháp, THADS vào sự phát triển của Khu vực nói chung và của Thủ đô nói riêng. 

Năm 2021 sẽ còn nhiều khó khăn, rất mong lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong Khu vực tiếp tục hợp tác, giúp đỡ Thủ đô để chúng ta hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của Khu vực nói chung, của Thủ đô nói riêng.

* Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu: Ngành THADS thành phố đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước có nhiều khó khăn, tổng số thụ lý về việc và tiền của Cục THADS TP HCM chiếm tỷ lệ cao so với cả nước (chiếm 11,42% về việc và 38,55 % về tiền). Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND TP HCM, các cơ quan THADS trên địa bàn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Công tác Tư pháp, Thi hành án dân sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội ảnh 4
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu. 

Thay mặt Ban Thường vụ UBND TP, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cùng những kết quả, thành tích của ngành THADS TP HCM trong năm 2020. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác THADS trong tình hình mới và để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác THADS, đề nghị cơ quan THADS hai cấp trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được nêu trong báo cáo tổng kết và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hành động.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Đức Chín: Ngành THADS tỉnh cần tiếp tục là đơn vị xếp loại hạng A

Đề nghị ngành THADS tỉnh tới đây tiếp tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp giao, tiếp tục là đơn vị xếp loại hạng A. Các lãnh đạo ngành THADS phải kiên quyết và sáng tạo, phương pháp làm việc năng động nhưng chắc chắn, quyết liệt, sâu sát, hiệu quả. 

Công tác Tư pháp, Thi hành án dân sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội ảnh 5
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Đức Chín.

Sau khi có chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục THADS tỉnh phải ban hành ngay kế hoạch công tác năm, đồng thời triển khai, chỉ đạo thực hiện trong toàn ngành thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, phải tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ngành THADS, xây dựng ngành THADS trong sạch, vững mạnh. 

Trong công tác THADS phải chắc chắn đúng luật, ngay thẳng, kiên quyết, rõ ràng; sáng tạo, linh hoạt trong phương pháp làm việc…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm