Cửa khẩu biên giới được mở, nâng cấp như thế nào?

(PLO) - Ông Bùi Văn Hiếu (Tiền Giang) hỏi: Nguyên tắc, thẩm quyền mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới được pháp luật quy định như thế nào?.

Cửa khẩu biên giới được mở, nâng cấp như thế nào?

- Về nguyên tắc mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới, theo Điều 19 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, muốn mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới phải được sự thống nhất của chính quyền cấp tỉnh có cửa khẩu hai bên, sự đồng ý của Chính phủ nước

CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước láng giềng hoặc do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quyết định mở theo quy định của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP.

Việc mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới phải nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài về kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, đảm bảo yếu tố chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia và quốc phòng an ninh, đối ngoại, đảm bảo phù hợp với lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập.

Về thẩm quyền mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới, Chính phủ quyết định việc mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên. UBND tỉnh biên giới thực hiện việc mở cửa khẩu phụ, lối mở biên giới sau khi thống nhất với các bộ, ngành liên quan và được sự đồng ý của Chính phủ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm