Đã có quyết định về giá mua điện mặt trời

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Đã có quyết định giá mua điện mặt trời cho các dự án vận hành thương mại từ 1/7/2019.

Đã có quyết định giá mua điện mặt trời cho các dự án vận hành thương mại từ 1/7/2019.

Theo quyết định này, những dự án hoặc phần dự án điện mặt trời nối lưới đã có quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại trong giai đoạn từ ngày 01/7 /2019 - 31/12/2020 được áp dụng giá bán điện tương đương 7,09 UScent/kWh đối với các dự án điện mặt trời nối lưới mặt đất và tương đương 7,69 UScent/kWh đối với các dự án điện mặt trời nối lưới nổi.

Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới ở tỉnh Ninh Thuận đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 01/01/2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng (tương đương 9,35 UScents/kWh). 

Giá mua điện nêu trên được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Quyết định cũng cho phép điện mặt trời mái nhà có thể bán một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất ra cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoặc tổ chức, các nhân khác trong trường hợp không sử dụng lưới điện của EVN. Giá bán điện cho EVN tương đương 8,38 UScent/kWh, áp dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ từ ngày 1/7/2019 – 31/12/ 2020 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện.

Trường hợp Bên mua điện không phải là EVN hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền, giá mua điện và hợp đồng mua điện do các bên thỏa thuận phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm