Đà Lạt rà soát, kiểm tra cơ sở thu gom, tái chế phế liệu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) yêu cầu các phường, xã, phòng TN&MT rà soát điều kiện kinh doanh, việc đảm bảo vệ sinh môi trường của sơ sở thu gom, tái chế phế liệu, lập danh sách đơn vị vi phạm để thành phố xử lý.

Một cơ sở kinh doanh phế liệu ở Đà Lạt. Ảnh: C.Phong

Một cơ sở kinh doanh phế liệu ở Đà Lạt. Ảnh: C.Phong

Theo UBND TP Đà Lạt, qua việc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của các cơ sở thu gom, tái chế phế liệu trên địa bàn có tình trạng các cơ sở đã và đang hoạt động nhưng không đảm bảo các quy định về lập hồ sơ môi trường, phòng cháy chữa cháy (PCCC), chưa có biện pháp quản lý chất thải, giảm thiểu tiếng ồn…, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trưởng xung quanh.

Do đó, TP Đà Lạt giao UBND các phường, xã rà soát toàn bộ cơ sở thu mua, tập kết và tái chế phế liệu trên địa bàn quản lý trong quá trình hoạt động có đảm bảo các điều kiện về kinh doanh, vệ sinh môi trường, PCCC, có vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng hay không?

Đồng thời UBND phường, xã lập danh sách cơ sở không thể hiện rõ địa chỉ, quy mô, diện tích hoạt động, gửi về UBND TP trước 15/10 tới.

Phòng TN&MT được giao làm đầu mối, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Trên cơ sở rà soát của các đơn vị, Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động; lập hồ sơ và trình UBND TP xử lý những trường hợp vi phạm.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm