Đà Nẵng không được phép kéo dài vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở KH&ĐT Đà Nẵng vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 sát với thực tế, để tránh trường hợp phải điều chỉnh tăng/giảm nhiều lần trong năm, đồng thời nhấn mạnh thời hạn chốt số liệu giải ngân năm 2021 là ngày 31/1/2022.

Đà Nẵng thông báo chốt số liệu giải ngân năm 2011 vào ngày 31/1/2022.

Đà Nẵng thông báo chốt số liệu giải ngân năm 2011 vào ngày 31/1/2022.

Theo đó, Sở KH&ĐT Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 của đơn vị phải đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị quyết 973/NQ-UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14; Nghị quyết 44/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND TP Đà Nẵng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 TP Đà Nẵng.

Trong đó lưu ý theo thứ tự ưu tiên: Dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán hoặc đang trình phê duyệt quyết toán; Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022; Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022; Dự án khởi công mới chỉ bố trí vốn cho các dự án thật sự cần thiết, đáp ứng đủ các điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công (đã được bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và đã được phê duyệt Dự án/Báo cáo kinh tế kỹ thuật); Dự án chuẩn bị đầu tư; Các nhiệm vụ quy hoạch.

Theo Sở KH&ĐT Đà Nẵng, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nguồn thu ngân sách của thành phố sẽ gặp nhiều khó khăn, khó đáp ứng nhu cầu đầu tư các công trình, dự án.

Căn cứ nhu cầu đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Sở KH&ĐT Đà Nẵng sẽ chủ động báo cáo các cấp lãnh đạo TP trong việc cân đối, bố trí nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên nêu trên.

Trong đó ưu tiên cho các công trình thanh quyết toán và chuyển tiếp theo quy định của Nghị quyết 973/NQ-UBTVQH14 và Quyết định 26/2020/QĐ-TTg đã nêu.

Sở KH&ĐT Đà Nẵng cũng lưu ý các đơn vị đảm bảo tính chính xác, chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu và đảm bảo sự đồng bộ, liên kết giữa tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2021 điều chỉnh (đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/8/2021), xây dựng kế hoạch vốn năm 2022 với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND TP thông qua.

Đặc biệt, Sở KH&ĐT Đà Nẵng nhấn mạnh, thời điểm chốt số liệu giải ngân năm 2021 là ngày 31/1/2022.

Theo các quy định mới, trường hợp tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 điều chỉnh đến 30/9/2021 đạt 60% và cả năm đạt 95-100% thì kế hoạch vốn năm 2021 điều chỉnh được giải ngân đến hết ngày 31/1/2022, số vốn còn thừa không được phép kéo dài sang năm 2022 (như các năm trước đây đã thực hiện hàng năm).

Để đảm bảo thực hiện và giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, Sở KH&ĐT Đà Nẵng đề nghị các đơn vị rà soát tình hình triển khai, dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sát với thực tế để tránh trường hợp phải điều chỉnh tăng/giảm nhiều lần trong năm; đồng thời chịu trách nhiệm với số liệu báo cáo của đơn vị mình.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Thận trọng khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

(PLVN) - Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã được quy định đồng bộ tại Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Tuy công tác kiểm tra giám sát trong lĩnh vực này đã được tăng cường nhưng mới đây, Bộ Tài chính vẫn tiếp tục cảnh báo nhà đầu tư về rủi ro trái phiếu doanh nghiệp.

Đọc thêm