Đại học Luật Hà Nội: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 1/4, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại học Luật Hà Nội: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội Chu Mạnh Hùng nhấn mạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của Đảng, nhất là văn kiện Đại hội và pháp luật về bầu cử nhằm có được sự nhận thức chung về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hiện thực hoá trong tiễn công việc. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thể hiện khát vọng vươn lên của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “quy định một, giải pháp 10 và kiểm tra, giám sát phải 20”.

Đại học Luật Hà Nội: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ảnh 1
Bí thư Đảng uỷ, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội Chu Mạnh Hùng phát biểu khai mạc tại Hội nghị. 

 Trên tinh thần đó, đồng chí Chu Mạnh Hùng đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tham gia đầy đủ, chú ý lắng nghe và vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; cùng tập thể, gia đình và xã hội thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra. 

Đại học Luật Hà Nội: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. 

Đại học Luật Hà Nội: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ảnh 3
Đồng chí Tô Văn Hoà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và đồng chí Tô Văn Hoà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phổ biến, quán triệt về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm