Đại hội Đảng hoàn thành các phần việc quan trọng của phiên trù bị

(PLO) - Đại hội XII đã thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đồng thời hoàn thành các phần việc quan trọng gồm: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của Đại hội, thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội và thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. 

Đại hội XII của Đảng sẽ diễn ra từ 20-28/1 tại Hà Nội

Đại hội XII của Đảng sẽ diễn ra từ 20-28/1 tại Hà Nội

Sáng nay (20/1), Đại hội XII của Đảng đã họp phiên trù bị dưới sự điều khiển của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đại hội đã thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đồng thời hoàn thành các phần việc quan trọng gồm: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của Đại hội, thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội và thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. 

Chiều nay, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại đoàn.

Đại hội Đảng hoàn thành các phần việc quan trọng của phiên trù bị ảnh 1
 Đại hội XII của Đảng sẽ khai mạc vào sáng mai (21/1)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới. 

Chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Đại hội lần này sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ bắt đầu vào lúc 8h ngày mai (21/1), được phát thanh trực tiếp trên Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1 - Đài TNVN), truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam (Đài TNVN) và kênh VTV1 (Đài THVN).

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm