Đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ các hoạt động tư pháp

(PLVN) - Ngày 21/01, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác kế hoạch - tài chính năm 2021. Đồng chủ trì Hội nghị là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Phan Anh Tuấn. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và cán bộ, công chức, viên chức của Cục cùng dự.

Đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ các hoạt động tư pháp

Báo cáo công tác năm 2020 cho thấy, trước bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội mới, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 làm việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, Cục Kế hoạch – Tài chính đã kịp thời tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ các văn bản chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, bám sát nhóm nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tựu chung của Bộ.

Cục đã chủ động, kịp thời xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ các hoạt động tư pháp ảnh 1
 

Về công tác quản lý ngân sách, năm 2020, trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu ngân sách, Cục đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thực hiện điều hành ngân sách linh hoạt, bảo đảm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên và đột xuất của Bộ, ngành. 

Công tác quản lý tài sản được thực hiện nề nếp, kỷ cương, các tài sản giao cho các đơn vị được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Cục cũng đã chủ động tham mưu, tổ chức triển khai sớm và có hiệu quả một loạt quy định mới trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản. 

Cục đã tham mưu cho Bộ trưởng ban hành các Kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm để triển khai xây dựng và hoàn thiện hệ thống trụ sở và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự; xây dựng và hoàn thiện hệ thống trụ sở cơ quan cho các cơ quan đơn vị và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ… 

Năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt với nhiều cơ hội và thách thức, Cục Kế hoạch – Tài chính xác định một số giải pháp chủ yếu như: Phát huy vai trò quan trọng trong tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm, hàng năm của Bộ, ngành, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Bộ, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch đầu tư công hàng năm; Thực hiện tốt việc quản lý ngân sách – tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê, duy trì việc xây dựng Niên giám thống kê của ngành Tư pháp…

Đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ các hoạt động tư pháp ảnh 2
 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh, trong bối cảnh năm 2020 cả nước bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cũng như yêu cầu cắt giảm và thắt chặt chi tiêu, áp lực về tiến độ giải ngân… đòi hỏi sự linh hoạt trong quản lý ngân sách, điều hành kinh phí để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, Cục Kế hoạch – Tài chính đã khẳng định được vai trò của mình. Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác năm 2020 cũng như giai đoạn 2016-2020 của Cục Kế hoạch – Tài chính. Thứ trưởng Mai Lương Khôi khẳng định thành công chung của Bộ ngành Tư pháp năm 2020 có sự đóng góp rất lớn của Cục Kế hoạch – Tài chính.

Thứ trưởng đề nghị Cục cần tiếp tục phát huy hơn nữa công tác tài chính, bảo đảm vị trí chủ trì trong công tác lập và xây dựng kế hoạch để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động chung của ngành Tư pháp. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cố gắng tăng cường chủ động và phối hợp với các đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Bộ đảm bảo được nguồn lực tài chính, đảm bảo về kinh phí và cơ sở vật chất của Bộ, ngành, đồng thời lưu ý kế hoạch đầu tư công trung hạn, chủ trì, phối hợp với các đơn vị để bảo vệ được kế hoạch đề xuất… 

Bên cạnh đó, Cục cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị để đạt được mục tiêu chung là cùng hoàn thành nhiệm vụ của Bộ, ngành…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm