Đảm bảo tính khả thi của các dự án luật

(PLO) -Chiều qua (18/1), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Đảm bảo tính khả thi của các dự án luật

Thông tin về kết quả thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cho biết, các bộ, ngành đã chuẩn bị, trình Chính phủ cho ý kiến 17 dự án luật, dự thảo nghị quyết thuộc Chương trình năm 2017 và 2018. Bên cạnh đó, cũng đã trình Chính phủ thông qua 10 đề nghị xây dựng các dự án luật. Trong năm 2017, theo Nghị quyết số 22/2016/QH14 của Quốc hội thì các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới trình Quốc hội 27 dự án. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh Chương trình thì tổng số là 29 dự án. Trong số này, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 20 luật, nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án luật.

Việc lập Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018 được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên bổ sung Chương trình năm 2018, đưa vào Chương trình năm 2019 các dự án luật sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là các dự án nhằm kịp thời triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 và Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cùng với đó là nguyên tắc ưu tiên các dự án luật, pháp lệnh liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Việc dự kiến Chương trình năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018 cần cân nhắc, tính toán kỹ tính ổn định, khả thi, tránh dồn quá nhiều dự án vào một cơ quan soạn thảo, thẩm tra nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo và thẩm tra dự án.

Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp dự kiến đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2019 gồm 21 dự án. Đối với các đề nghị đã thẩm định nhưng chưa trình Chính phủ xem xét, thông qua theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp vẫn tổng hợp và đề xuất Chính phủ xem xét, thông qua các đề nghị tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2018, đồng thời với việc xem xét thông qua đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018. Trong đó, tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV dự kiến thông qua 4 dự án, cho ý kiến 12 dự án; tại Kỳ họp thứ 8 dự kiến thông qua 13 dự án, cho ý kiến 4 dự án.

Đối với Chương trình năm 2018, ông Tuyến cho biết, dự kiến Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2018 đối với 11 dự án. Trong đó, đề nghị rút ra khỏi Chương trình 1 dự án luật, lùi thời hạn trình 1 dự án luật và đề nghị bổ sung vào Chương trình 9 dự án luật mới. Như vậy, sau khi điều chỉnh, số lượng các dự án thuộc Chương trình năm 2018 sẽ là 29 dự án (tăng 7 dự án so với Nghị quyết số 34/2017/QH14). Số lượng dự án luật như trên tương đương với các năm 2016, 2017 và có thể bảo đảm tính khả thi của Chương trình. 

Theo ông Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ cần rà soát, thực hiện đúng tiến độ các dự án luật đã xác định tại Chương trình năm 2018. Về việc sửa các luật liên quan, đảm bảo phù hợp với Luật Quy hoạch, các luật về đầu tư, kinh doanh, ông Sỹ cho rằng các bộ cần nghiên cứu kỹ hướng sửa đổi; nên cân nhắc tách bạch giữa các dự án luật cần sửa gấp, nội dung sửa không nhiều với các dự án luật phức tạp, sửa đổi nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch để đảm bảo tính khả thi.

Còn ông Nguyễn Duy Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội nhận định, hiện còn nhiều ưu tiên trong việc lập đề nghị xây dựng các Chương trình nên dẫn đến quá tải số lượng các dự án luật. Do vậy, cần phải lựa chọn các nhóm ưu tiên liên quan đến Hiến pháp, Nghị quyết Trung ương 6, Luật Quy hoạch… Ngoài ra, đối với các dự án luật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng thì có thể đẩy sớm thời gian trình để tránh việc dồn quá nhiều dự án xin ý kiến và thông qua tại một kỳ họp.

Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị các bộ, ngành cần lưu ý tới việc bảo đảm tiến độ, tính khả thi của các dự án luật, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ để Bộ Tư pháp sớm trình Chính phủ trong phiên họp Chính phủ tháng 1/2018.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm