Dân chủ tốt là mấu chốt thành công

(PLO) - Thực tế ở Trung đoàn 3 và các đơn vị trong Sư đoàn 324 cho thấy ở đâu coi trọng phát huy dân chủ kịp thời không chỉ giúp cấp uỷ hiểu và nắm chắc đơn vị, mà còn phát huy tinh thần, trí tuệ tập thể và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 thường xuyên ra thao trường huấn luyện để động viên và nắm bắt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ

Lãnh đạo Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 thường xuyên ra thao trường huấn luyện để động viên và nắm bắt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ

Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4 là đơn vị chủ lực, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, bão lụt. 

Những năm qua, Trung đoàn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm mà công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hoá ở đơn vị cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm rõ rệt, cảnh quan môi trường “thay da, đổi thịt”, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, phát huy tốt dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2017, Trung đoàn có những thuận lợi và khó khăn đan xen nhưng Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị xác định tập trung đột phá vào công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng Trung đoàn vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nhờ đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, phát huy tốt dân chủ tập thể, Trung đoàn đã tích cực chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, nâng cao chất lượng trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và củng cố cảnh quan môi trường. Từ  năm 2014 đến nay, Trung đoàn luôn là đơn vị dẫn đầu Sư đoàn về công tác xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật, thực hiện có hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng đơn vị có môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh. 

Trong một năm qua, Trung đoàn đã đầu tư hơn 200 triệu đồng xây dựng cảnh quan môi trường. Đây là số tiền được tiết kiệm từ những đồng tiền lẻ, những vỏ lon nước ngọt đã qua sử dụng của cán bộ, chiến sĩ, trích từ nguồn tăng gia sản xuất ở các đơn vị. Đặc biệt, với óc sáng tạo và bàn tay khéo léo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã tôn tạo, tận dụng vỏ lon, lốp xe, vỏ bao bì, các ống nhựa, đoạn gỗ thừa… tạo nên những khuôn viên đơn vị thân thiện với những thảm cỏ, hàng cây, chậu cảnh, các con vật, bàn ghế, các mô hình trò chơi đặc sắc.

Đến nay, toàn Trung đoàn đã có gần 200 pa nô, áp phích tuyên truyền cổ động, 100% bảng tin đều được tu sửa và xây mới, mang tính thống nhất cao, tu sửa và làm mới gần 30 bồn hoa, bổ sung được 170 chậu cảnh các loại, 230 gốc lan, hơn 300 cây hoa giấy, 75 cây bằng lăng, 75 cây lấy quả, có 15 vườn ươm hoa giống, làm mới 10 phòng cắt tóc thanh niên, đầu tư làm mới 5 công viên thanh niên, có gần 200 sản phẩm sáng tạo… 

Điều ấn tượng đơn vị có tính ổn định cao, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, không vi phạm vào các tệ nạn xã hội như: vay nặng lãi, lô đề, cờ bạc, nợ hàng quán, ma tuý,… không có quân nhân đào bỏ ngũ, hay vi phạm 12 điều kỷ luật; tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều hình thức sôi động. Kiểm tra khoa mục huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có trên 86,37% khá, giỏi. 

Có được kết quả đó xuất phát từ việc Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn 3 đã “đi trực tiếp vào phát huy dân chủ tập thể”, đột phá khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; tăng cường phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; phát huy dân chủ trong việc lựa chọn, đề bạt, điều động bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), thời gian qua, việc phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị ngày càng đi vào nền nếp; có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động bảo đảm vững chắc, mở rộng, nhất là phát huy trách nhiệm của các tập thể cùng tham gia xây dựng đơn vị. Việc phát huy dân chủ bảo đảm mang tính toàn diện, thực chất và đồng bộ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng dân chủ hình thức dẫn đến ý kiến trái chiều trong các cơ quan, đơn vị; nhận thức và hành động phải mang tính chiều sâu, xuyên suốt.

Các cấp uỷ chú trọng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc xây dựng khối đoàn kết, gắn bó trong đơn vị, nhất là việc đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; thiếu tính xây dựng đơn vị; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, không còn biểu hiện né tránh khuyết điểm, ngại va chạm, chưa coi trọng việc xây dựng môi trường văn hoá ở đơn vị… 

Cùng với đó làm tốt việc biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân phát huy tốt dân chủ, tinh thần trách trong công việc, nêu gương người tốt, việc tốt; đồng thời Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn 3 kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, loại trừ các nhân tố tiêu cực trong phát huy dân chủ tập thể; quán triệt, thực hiện nghiêm các giải pháp đề ra tại Đại hội Đảng bộ Trung đoàn lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) nêu rõ: không đề nghị bổ nhiệm cán bộ vi phạm tư cách, thiếu dân chủ trong quản lý, chỉ huy; kiên quyết thay thế những cán bộ có biểu hiện mất dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, yếu về phẩm chất đạo đức, hoàn thành trách nhiệm thấp, kiểm tra xử lý nghiêm các tập thể thiếu dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường văn hoá…

Thực tế ở Trung đoàn 3 và các đơn vị trong Sư đoàn 324 cho thấy ở đâu coi trọng phát huy dân chủ kịp thời không chỉ giúp cấp uỷ hiểu và nắm chắc đơn vị, mà còn phát huy tinh thần, trí tuệ tập thể và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm