Đảng bộ Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) -Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang kêu gọi toàn thể đảng viên, quần chúng tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo; đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Tuốt - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và hơn 80 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lâm Minh Công - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết: Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp luôn xác định nhiệm vụ chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Mặc dù thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII trong điều kiện vừa có những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh mà trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Sở Tư pháp đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra.

Đảng bộ Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 1
 

Ông Lâm Minh Công nhấn mạnh: “Phát huy những thành tích và kết quả đạt được trong 05 năm qua, Đảng bộ Sở Tư pháp quyết tâm phấn đấu và đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong nhiệm kỳ mới”.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Trần Văn Khái cũng đã trình đến Đại hội Báo cáo chính trị về tình hình hoạt động của Đảng bộ trong thời gian vừa qua. 

Đảng bộ Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 2
 

Theo đó, ông Trần Văn Khái cho biết: Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã kịp thời bám sát chương trình tư pháp hằng năm và nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo thẩm định nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; phát hiện nhiều văn bản còn chồng chéo để kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ; tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng 435 bài viết và kỳ phát sóng, đồng thời triển khai tốt Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến toàn thể nhân dân góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra thanh tra công vụ; công tác trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký quản lý hộ tịch, hộ khẩu và đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ dữ liệu và quản lý dân cư.

Công tác phát triển đảng viên cũng được Đảng bộ Sở Tư pháp đặc biệt quan tâm, tạo nguồn, và định hướng để các chi bộ chủ động phân công đảng viên chăm bồi, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã đề nghị và được kết nạp 16 đảng viên (vượt 7% so với Nghị quyết Đại hội). Hầu hết các đảng viên mới này đều có lập trường chính trị vững vàng; có nhiều cố gắng trong rèn luyện, phấn đấu; tận tụy, gương mẫu trong công việc và luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 3
 

Ngoài ra, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang cũng chú trọng đến công tác trợ giúp pháp lý cũng như có nhiều giải pháp cụ thể để đưa pháp luật đến với người nghèo, những đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế khác trong xã hội; đồng thời, tăng cường các biện pháp để bảo vệ quyền, lợi ích của đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý, bảo đảm công bằng xã hội, từ đó góp phần thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Cụ thể, từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng bộ Sở đã tiếp nhận 218 hồ sơ đề nghị và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 165 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (ngoài ra còn 28 hồ sơ không xử phạt vi phạm hành chính và 25 hồ sơ đang xử lý). 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh cũng tham gia vào bào chữa, thực hiện tư vấn tại trụ sở và tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được 15.357 vụ việc cho 15.357 đối tượng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Tuốt - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kiên Giang biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Sở Tư pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Văn Tuốt đề nghị, Đảng bộ Sở Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của ngành Tư pháp, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang.

Do đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; coi trọng bồi dưỡng lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; ngăn ngừa có hiệu quả những tư tưởng lệch lạc, đề cao cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng chi bộ, đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh phát huy vai trò lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 4
 

Cũng trong ngày 15/5, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, trong đó có 4 đồng chí (1 dự khuyết) được tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành cũng bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang gồm 03 đồng chí, ông Lâm Minh Công tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp và ông Trần Văn Khái được bầu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngoài ra, Đại hội cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang gồm 05 đồng chí, bà Phạm Thị Hương được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội điểm rút kinh nghiệm của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh./. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm