Đảng, Nhà nước luôn coi trọng chính sách phát triển nông nghiệp

(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mới đến dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và chúc mừng thầy, cô giáo Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thăm Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thăm Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tại đây, Phó Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay, Học viện được xác định là một trong các trường đại học trọng điểm của đất nước. Lực lượng cán bộ do Học viện đào tạo đã và đang là nguồn nhân lực chủ chốt trên mặt trận nông nghiệp và phát triển nông thôn từ Trung ương đến các địa phương, cống hiến sức lực và trí tuệ vào những thành tựu nổi bật của nông nghiệp, nông thôn nước ta.

Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đồng thời Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng ta luôn khẳng định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu và khoa học công nghệ là then chốt đối với sự phát triển của đất nước.

Học viện cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động khoa học công nghệ, gắn nghiên cứu khoa học công nghệ với đào tạo và phục vụ sản xuất, dịch vụ xã hội; tích cực, sáng tạo thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là “các nghiên cứu của Học viện phải hướng tới “tam nông” (nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh) với trọng tâm nghiên cứu để phục vụ phát triển một nền nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, tái cơ cấu nông nghiệp thành công theo định hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Mục tiêu bao trùm của nghiên cứu là thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm