Dành ngân sách xây “những con đường đắt nhất hành tinh” cho các dự án TOD khu vực nội đô

(PLVN) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng nay, 27/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Đề cập đến mô hình TOD, đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị quy định phát triển mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) không chỉ với những đô thị mới mà cả với những khu vực tái thiết đô thị, cải tạo chung cư cũ, nhà ở cũ xây dựng tự phát trong khu vực nội đô để khai thác không gian ngầm cho phát triển thương mại, dịch vụ.
Đại biểu Hoàng Văn Cường phát biểu tại phiên họp.
Đại biểu Hoàng Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Huy động sự tham gia của tư nhân tham gia đầu tư lĩnh vực văn hóa, thể thao

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) cơ bản tán thành việc sửa đổi Luật Thủ đô để kịp thời thể chế hóa các quan điểm, định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đã được đề ra trnog các nghị quyết của Trung ương như lý do được nêu tại Tờ trình của Chính phủ.

Góp ý vào các nội dung cụ thể, đại biểu cho rằng, quy định đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền TP trong quyết định một số nội dung thuộc tổ chức bộ máy, biên chế quy định tại dự thảo Luật là một bước đột phá quan trọng, tạo tiền đề cho TP thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù trong dự thảo.

Việc phân quyền cho HĐND TP được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn đặc thù, tổ chức hành chính đặc thù thuộc UBND TP Hà Nội, quận, huyện, thị xã, tạo sự chủ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu kịp thời trong công tác quản lý nhà nước hiện nay.

Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng cần nghiên cứu quy định thêm một số điều kiện, yêu cầu đặt ra để đảm bảo sự thận trọng, chặt chẽ hơn đối với việc thành lập các cơ quan mới này.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn TP Hà Nội) nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là hình ảnh đại diện vị thế quốc gia, là hình mẫu dẫn dắt và lan tỏa phát triển đất nước. Do vậy, Thủ đô phải phát triển với ở trình độ cao hơn, với tốc độ phát triển nhanh hơn, đi trước cả nước về mục tiêu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Vì vậy, Luật Thủ đô phải đặt ra những yêu cầu phát triển cao hơn, phải có cơ chế khai thác các tiềm năng lợi thế nội tại và tạo ra sức hút mạnh mẽ hơn từ bên ngoài; phải quy định được vai trò, trách nhiệm quyền hạn của chính quyền và nhân dân Thủ đô cao hơn so với các địa phương khác của cả nước.

Đại biểu cho rằng, 3 yêu cầu trên phải được xác lập một cách đồng bộ, tổng thể mang tính bao trùm để tạo khuôn khổ pháp lý vượt trội cho Thủ đô phát triển.

Với tinh thần đó, đại biểu cho rằng, về xây dựng phát triển quản lý bảo vệ Thủ đô phải quy định các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch phát triển Thủ đô phải hướng đến các tiêu chí Thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại; phải yêu cầu cao hơn các tiêu chuẩn, quy chuẩn chung của cả nước.

Các công trình kiến trúc xây dựng Thủ đô phải mang ý nghĩa về giá trị văn hóa, lịch sử; phải tạo những không gian để quy tụ những đặc trưng của các vùng miền hiện diện tại Thủ đô; phải quy định việc quản lý phát triển toàn diện toàn bộ không gian lãnh thổ Thủ đô theo tiêu chuẩn quản lý của đô thị đặc biệt, gồm có đô thị trung tâm và các vùng nông thôn các vùng đô thị bên ngoài theo mô hình là TP thuộc Thủ đô.

Với mô hình TP thuộc Thủ đô, toàn bộ những không gian này, kể cả như vùng nông nghiệp phát triển, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp trải nghiệm cũng cần phải được cho phép xây dựng các công trình dịch vụ du lịch; không gian phát triển công nghiệp làng nghề cần phải được xây dựng các công trình thương mại dịch vụ, các khu trưng bày giới thiệu sản phẩm...

Để đáp ứng các yêu cầu bao quát nêu trên, theo đại biểu, Luật nên giao cho HĐND TP ban hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể phù hợp với Thủ đô trên nguyên tắc cao hơn tiêu chuẩn, quy chuẩn chung của quốc gia; giao cho UBND TP vận dụng các quy chuẩn đó để quyết định các hoạt động quản lý đầu tư phát triển cụ thể.

Khi Luật đã trao quyền cho TP tự quyết định như vậy thì việc điều chỉnh cục bộ các quy hoạch sẽ thuộc thẩm quyền của TP, không sợ bị lạm quyền hay làm phá vỡ quy hoạch; đồng thời, Luật cũng không nên quy định quá chi tiết sẽ vướng trong quá trình thực hiện.

Đại biểu nhấn mạnh, với quy định phân quyền và trao quyền như trên, nhiệm vụ và khối lượng công việc chính quyền TP phải thực hiện sẽ nhiều hơn, trách nhiệm giám sát phải cao hơn. Do vậy, cần phải có một cái mô hình chính quyền đô thị phù hợp hơn với trao quyền này như đề xuất của dự thảo Luật.

Về quy định nguồn lực cho phát triển Thủ đô, đại biểu đồng tình với những cơ chế chính sách được đề ra trong dự thảo Luật; đồng thời nhấn mạnh một số điểm, trong đó có huy động tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực văn hóa thể thao và khai thác các di sản và phát triển du lịch.

Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị phát triển mô hình đô thị TOD không chỉ với những đô thị mới mà cả với những khu vực tái thiết đô thị, cải tạo chung cư cũ, nhà ở cũ xây dựng tự phát trong khu vực nội đô để khai thác không gian ngầm cho phát triển thương mại, dịch vụ, không gian trên cao trong phát triển nhà ở và tái định cư người dân tại chỗ; không gian mặt đất dành cho cây xanh và các công trình hoạt động công cộng.

“Do vậy, TP không nên dành tiền để xây dựng những con đường đắt nhất hành tinh mà nên dành ngân sách đó để đầu tư cho những dự án TOD trong khu vực nội đô”, đại biểu nói.

Quy định các cơ chế, chính sách đặc thù riêng để thúc đẩy đầu tư cải tạo chung cư cũ

Đại biểu Tô Ái Vang (đoàn Sóc Trăng) ủng hộ sự cần thiết sớm ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi). Để góp phần hoàn thiện dự thảo Luật, đại biểu quan tâm đến quy định liên quan đến phát triển nhà ở.

Theo đại biểu, điều này có liên quan đến quy định tại Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, nếu cần có cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho Hà Nội để thúc đẩy mạnh mẽ việc đầu tư các chung cư cũ ở Thủ đô hiện nay thì mới đưa vào quy định trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi.

Đại biểu Tô Ái Vang phát biểu tại phiên họp.

Đại biểu Tô Ái Vang phát biểu tại phiên họp.

Trường hợp nếu các quy định trong dự thảo Luật Thủ đô về vấn đề này mà không có nội dung mới so với Luật Nhà ở (sửa đổi) thì không nên quy định lại để tránh sự trùng lặp.

Góp ý vào Điều 39 phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng (TOD), đại biểu dẫn báo cáo của Bộ Tư pháp cho rằng, việc phát triển đường sắt đô thị theo mô hình TOD là cơ hội để Hà Nội phát triển đô thị nén, góp phần giảm tắc đường, là lối đi, hướng ra để xây dựng hệ thống đường sắt đô thị và giải quyết bài toán khó về phát triển đô thị.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, với mô hình phát triển đô thị mới chưa từng có tại Việt Nam sẽ không tránh khỏi tình trạng xuất hiện hàng loạt các mối quan hệ và các xung đột lợi ích của nhiều bên có thể nằm ngoài năng lực vận hành của thiết chế hiện tại như giao thông vận tải, tài nguyên môi trường…

Dẫn thực tế áp dụng Nghị quyết số 98 của Quốc hội tại TP Hồ Chí Minh, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ nếu xác định TOD là mô hình giao thông mới thì mô hình này có sự khác biệt nào so với quy định trong dự thảo Luật Đường bộ và dự thảo Luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ?

Bên cạnh đó, với mô hình này, cần có thiết chế mới nào để có thể chuẩn bị đảm bảo đầy đủ hơn nữa cơ sở pháp lý để điều chỉnh các mối quan hệ mới xuất hiện, đảm bảo năng lực quản lý tốt mô hình TOD.

Đọc thêm