Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

(PLVN) - Tại Hội nghị thứ Nhất sáng nay (31/1), Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 uỷ viên, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Hội nghị thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Hội nghị thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

I- BỘ CHÍNH TRỊ

 1. 1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

  2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

  3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương

  4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội

  5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương

  6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

  7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  8.Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

  9. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

  10. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương 

  11. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

  12. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

  13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

  14.Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

  16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

  17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

  18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

II- BAN BÍ THƯ

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

 1. 1.Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

  3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

  4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

III- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm