Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan MTTQ Việt Nam

(PLVN) - Ngày 28/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam”. 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội thảo.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội thảo.

Cải cách hành chính (CCHC) là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, những năm qua, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện CCHC tại Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Từ năm 2010 đến nay, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng 45 quy chế, quy định trong cơ quan, hình thành các quy trình, thủ tục hành chính công khai, minh bạch về quy trình xử lý văn bản; về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, về công tác thi đua, khen thưởng, về công tác tài chính; về giám sát, phản biện xã hội và về công tác đối ngoại, kiều bào.

Theo ông Vũ Trọng Kim, nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, mục tiêu của CCHC là nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiện đại của nền hành chính và phải là sản phẩm để phục vụ nhân dân.

Do đó, giải pháp đưa ra là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ tốt, đặc biệt là năng lực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý. Để thực hiện việc CCHC trong cơ quan, mỗi cán bộ phải biết lập chương trình, thiết kế những mục tiêu bước đi, giải pháp, trên cơ sở đó phân công để thúc đẩy công việc thành công. Bên cạnh đó, cán bộ cần có kỹ năng tham mưu, lãnh đạo nhóm để khơi dậy sáng kiến của mỗi thành viên và phải có kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp với nhân dân.

Tại Hội thảo, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội cũng kiến nghị việc liên kết hệ thống cơ sở dữ liệu giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa các bên liên quan.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định, đây là những ý kiến phong phú, gắn liền với thực tiễn triển khai. Thực hiện được những nội dung trong CCHC, đội ngũ cán bộ Mặt trận sẽ quyết tâm hơn và nỗ lực nâng cao năng lực, chủ động cập nhật kiến thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm